پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده شرق استان مازندران مناقصه یك مرحله‌ای 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:363

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/10/16

بازدید:349

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:316

مناقصه خريد ماشين آلات تعميرات ونگهداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي طرح البرز مناقصه یك مرحله‌ای 331

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/06/14

بازدید:331

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرا وتامین مالی پروژه کانال انتقال آب چالوس مناقصه یك مرحله‌ای 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/06

بازدید:411

واگذاری بخش خودروهای استیجاری بصورت جمعی مناقصه یك مرحله‌ای 308

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/07

بازدید:308

آگهی دعوت از مالکین چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری تا پایان سال 1385 برای تحویل سوخت چاه مناقصه یك مرحله‌ای 396

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/05/03

بازدید:396

اجرای عملیات تکمیل سردهنه زراعی برما – زروم شهرستان نکا مناقصه یك مرحله‌ای 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/30

بازدید:289

فراخوان نخست اجرای عملیات احداث نهر رودخانه در بصرا رود مناقصه یك مرحله‌ای 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/25

بازدید:277

اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:335

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:297

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:327

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:317

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:335

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:373

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 396

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:396

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 322

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:322

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:306

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 299

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:299

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:345

« 1 ... 7 8 9 10 11 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا