سه‌شنبه, 26 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان سرمایه گذاری در نیروگاه برق آبی کوچک مناقصه یك مرحله‌ای 483

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/07/10

بازدید:483

ذاري بخش خودروهاي استيجاري بصورت حجمي به تعداد 41 دستگاه مناقصه یك مرحله‌ای 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:316

قابل توجه ذینفعان و مالکین چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:356

اجرای غملیات تثبیت بستر حاجی محله و لحداث دیواره حفاظتی دوقانلو مناقصه یك مرحله‌ای 299

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/11

بازدید:299

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده شرق استان مازندران مناقصه یك مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:374

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/10/16

بازدید:358

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای 324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:324

مناقصه خريد ماشين آلات تعميرات ونگهداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي طرح البرز مناقصه یك مرحله‌ای 338

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/06/14

بازدید:338

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرا وتامین مالی پروژه کانال انتقال آب چالوس مناقصه یك مرحله‌ای 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/06

بازدید:425

واگذاری بخش خودروهای استیجاری بصورت جمعی مناقصه یك مرحله‌ای 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/07

بازدید:316

آگهی دعوت از مالکین چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری تا پایان سال 1385 برای تحویل سوخت چاه مناقصه یك مرحله‌ای 405

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/05/03

بازدید:405

اجرای عملیات تکمیل سردهنه زراعی برما – زروم شهرستان نکا مناقصه یك مرحله‌ای 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/30

بازدید:298

فراخوان نخست اجرای عملیات احداث نهر رودخانه در بصرا رود مناقصه یك مرحله‌ای 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/25

بازدید:285

اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:346

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:305

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 336

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:336

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:324

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:346

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 383

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:383

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 405

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:405

« 1 ... 7 8 9 10 11 » صفحه: