شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزیابی ساده مناقصه یك مرحله‌ای 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/01

بازدید:311

موضوع : آگهي تمديد و اصلاح حدود ممنوعيت توسعه بهره برداري از منابع آب زيرزميني منطقه چمستان مناقصه یك مرحله‌ای 662

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/14

بازدید:662

واگذاري بخش خدمات عمومي به صورت حجمي - اسفند 92 مناقصه یك مرحله‌ای 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/01

بازدید:522

آگهي ارزيابي كيفي مشاوران - فروردین 93 مناقصه یك مرحله‌ای 609

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/31

بازدید:609

خرید لوله چدن داکتیل تایتونی - اسفند 92 مناقصه یك مرحله‌ای 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/15

بازدید:566

ارزیابی کیفی موسسات حسابرسی شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکا مناقصه یك مرحله‌ای 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/22

بازدید:481

عملیات مرمت وبازسازی پائین دست سدانحرافی سردآبرود(قسمت اول) بهمن سال 92 مناقصه یك مرحله‌ای 370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/07

بازدید:370

فراخوان سرمایه گذاری در نیروگاه برق آبی کوچک مناقصه یك مرحله‌ای 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/07/10

بازدید:501

ذاري بخش خودروهاي استيجاري بصورت حجمي به تعداد 41 دستگاه مناقصه یك مرحله‌ای 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:333

قابل توجه ذینفعان و مالکین چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:382

اجرای غملیات تثبیت بستر حاجی محله و لحداث دیواره حفاظتی دوقانلو مناقصه یك مرحله‌ای 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/11

بازدید:318

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده شرق استان مازندران مناقصه یك مرحله‌ای 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:391

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/10/16

بازدید:377

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:342

مناقصه خريد ماشين آلات تعميرات ونگهداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي طرح البرز مناقصه یك مرحله‌ای 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/06/14

بازدید:358

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرا وتامین مالی پروژه کانال انتقال آب چالوس مناقصه یك مرحله‌ای 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/06

بازدید:443

واگذاری بخش خودروهای استیجاری بصورت جمعی مناقصه یك مرحله‌ای 336

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/07

بازدید:336

آگهی دعوت از مالکین چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری تا پایان سال 1385 برای تحویل سوخت چاه مناقصه یك مرحله‌ای 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/05/03

بازدید:426

اجرای عملیات تکمیل سردهنه زراعی برما – زروم شهرستان نکا مناقصه یك مرحله‌ای 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/30

بازدید:314

فراخوان نخست اجرای عملیات احداث نهر رودخانه در بصرا رود مناقصه یك مرحله‌ای 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/25

بازدید:306

« 1 ... 8 9 10 11 12 » صفحه: