چهارشنبه, 29 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی ( بتنی مسلح ) رودخانه صفا رود رامسر دفتر قراردادها و فنی 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:424

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی هردآبرود کاظم رود عباس آباد دفتر قراردادها و فنی 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:347

مطالعات مرمت و بازسازی آب بندانه های استان بخش 2 دفتر قراردادها و فنی 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:424

اجرای عملیات مرمت و بازسازی نهر زراعی ورزا رود نظام آباد آمل دفتر قراردادها و فنی 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:303

اجرای عملیات بازسازی و مجاری آبی ( منطقه ادرو توسعه ) کیاسر دفتر قراردادها و فنی 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:278

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی آب شورمک رامسر دفتر قراردادها و فنی 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:328

مطالعات اثرات زیست محیطی طرح احداث سد مخزنی سجادرود دفتر قراردادها و فنی 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:298

اجرای عملیات حفاری و تجهیز چاه زراعی جمال کلاسیمرغ دفتر قراردادها و فنی 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:415

خدمات مهندسی نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی از مسیر رودخانه تجن دفتر قراردادها و فنی 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:363

اجرای عملیات مرمت و بهسازی فاز یک آب بندان کمانگر کلا دابو شهرستان آمل دفتر قراردادها و فنی 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:230

اجرای عملیات مرمت و بهسازی آب بندان علوی کلا شهرستان محمودآباد دفتر قراردادها و فنی 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:245

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان آیش غرب نور دفتر قراردادها و فنی 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:329

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی ولمازو گلوگاه دفتر قراردادها و فنی 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:281

استقرار واحد محلی آزمایشگاهی تصفیه خانه آب شرب شهر های گروه الف مازندران دفتر قراردادها و فنی 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:285

برق رسانی به آب بندان سارو بهشهر دفتر قراردادها و فنی 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:283

اجرای عملیات برق رسانی به چاه زراعی وزوار گلوگاه دفتر قراردادها و فنی 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:237

کانال اصلی c24 و c25 قراردادها 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:325

واگذاری حجمی انجام امورمربوط به سنجش واندازه¬گیری پارامترهای آب وهوا شناسی مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 350

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:350

1 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 488

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/31

بازدید:488

فروش زمین و ساختمان بصورت یکجا مزایده یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر3جاده قائمشهر 1393/12/19 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:537

« 1 ... 8 9 10 11 ... 12 14 » صفحه: