جمعه, 23 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی دعوت از مالکین چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری تا پایان سال 1385 برای تحویل سوخت چاه مناقصه یك مرحله‌ای 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/05/03

بازدید:437

اجرای عملیات تکمیل سردهنه زراعی برما – زروم شهرستان نکا مناقصه یك مرحله‌ای 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/30

بازدید:320

فراخوان نخست اجرای عملیات احداث نهر رودخانه در بصرا رود مناقصه یك مرحله‌ای 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/25

بازدید:312

اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:371

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:332

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:360

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:349

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:374

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:403

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:433

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:358

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:341

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:333

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:387

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:355

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 350

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:350

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:364

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:376

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:328

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:382

« 1 ... 8 9 10 11 12 » صفحه: