شنبه, 27 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:389

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 413

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:413

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:339

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:326

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:317

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:369

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 336

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:336

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:332

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:346

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:360

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:315

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:365

ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سردابرود محدوده کلار دشت 250 متر دیوار بتنی مسلح و 900 متر سنگی مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/06

بازدید:346

اجرای عملیات تثبیت بستر در محل سردهنه ولوال کلاردشت مناقصه یك مرحله‌ای 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/24

بازدید:358

احداث سردهنه زراعی توبن نشتارود مناقصه یك مرحله‌ای 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/18

بازدید:365

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 379

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/17

بازدید:379

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/08

بازدید:332

اجرای عملیات مرمت و بازسازی سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/09/01

بازدید:339

اجرای عملیات کانالهای اصلی24 cو c25 و سازه های وابسته شبکه البرز مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای مازندران 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:255

« 1 ... 7 8 9 10 11 » صفحه: