دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مطالعات اثرات زیست محیطی طرح احداث سد مخزنی سجادرود دفتر قراردادها و فنی 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:310

اجرای عملیات حفاری و تجهیز چاه زراعی جمال کلاسیمرغ دفتر قراردادها و فنی 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:436

خدمات مهندسی نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی از مسیر رودخانه تجن دفتر قراردادها و فنی 390

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:390

اجرای عملیات مرمت و بهسازی فاز یک آب بندان کمانگر کلا دابو شهرستان آمل دفتر قراردادها و فنی 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:241

اجرای عملیات مرمت و بهسازی آب بندان علوی کلا شهرستان محمودآباد دفتر قراردادها و فنی 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:257

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان آیش غرب نور دفتر قراردادها و فنی 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:345

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی ولمازو گلوگاه دفتر قراردادها و فنی 299

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:299

استقرار واحد محلی آزمایشگاهی تصفیه خانه آب شرب شهر های گروه الف مازندران دفتر قراردادها و فنی 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:295

برق رسانی به آب بندان سارو بهشهر دفتر قراردادها و فنی 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:300

اجرای عملیات برق رسانی به چاه زراعی وزوار گلوگاه دفتر قراردادها و فنی 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:246

کانال اصلی c24 و c25 قراردادها 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/24

بازدید:342

واگذاری حجمی انجام امورمربوط به سنجش واندازه¬گیری پارامترهای آب وهوا شناسی مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 359

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:359

1 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/31

بازدید:499

فروش زمین و ساختمان بصورت یکجا مزایده یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر3جاده قائمشهر 1393/12/19 555

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:555

اجاره بهره برداری از آب و بستر تالاب لپو زاغمرز بهشهر جهت طرح تفریحی و گردشگری مزایده یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران 1393/12/17 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:465

اجاره بهره برداری از سد صلاح الدین کلا نوشهر جهت اجرای طرح تفریحی و توریستی و پرورش ماهی به مدت سه سال مزایده یك مرحله‌ای 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/11

بازدید:538

تجديد آگهي مزايده عمومي فروش ملك مزایده یك مرحله‌ای 473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/09/22

بازدید:473

فروش ملک به شرح جدول زیر مزایده یك مرحله‌ای 493

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/17

بازدید:493

تجدید آگهی اجاره مجتمع ورزشی زمین فوتبال مزایده یك مرحله‌ای 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/22

بازدید:416

اجاره مجموعه ورزشی و زمین فوتبال شرکت مزایده یك مرحله‌ای 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:546

« 1 ... 9 10 11 12 ... 13 14 » صفحه: