شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مرمت و بازسازی بند انحرافی بزرود (شیاده) - خرداد 93 مناقصه یك مرحله‌ای 793

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/25

بازدید:793

آگهی شناسائی پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/06

بازدید:458

واگذاري بخش خودروهای استيجاري به صورت حجمي -خرداد 93 مناقصه یك مرحله‌ای 630

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/22

بازدید:630

(( فراخوان مالي پروژه شروع شده سد مخزني گلورد)) شهریور 93 مناقصه یك مرحله‌ای 674

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/06

بازدید:674

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي - فروردین93 مناقصه یك مرحله‌ای 690

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/19

بازدید:690

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزیابی ساده مناقصه یك مرحله‌ای 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/01

بازدید:329

موضوع : آگهي تمديد و اصلاح حدود ممنوعيت توسعه بهره برداري از منابع آب زيرزميني منطقه چمستان مناقصه یك مرحله‌ای 697

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/14

بازدید:697

واگذاري بخش خدمات عمومي به صورت حجمي - اسفند 92 مناقصه یك مرحله‌ای 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/01

بازدید:538

آگهي ارزيابي كيفي مشاوران - فروردین 93 مناقصه یك مرحله‌ای 625

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/31

بازدید:625

خرید لوله چدن داکتیل تایتونی - اسفند 92 مناقصه یك مرحله‌ای 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/15

بازدید:586

ارزیابی کیفی موسسات حسابرسی شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکا مناقصه یك مرحله‌ای 502

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/22

بازدید:502

عملیات مرمت وبازسازی پائین دست سدانحرافی سردآبرود(قسمت اول) بهمن سال 92 مناقصه یك مرحله‌ای 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/07

بازدید:385

فراخوان سرمایه گذاری در نیروگاه برق آبی کوچک مناقصه یك مرحله‌ای 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/07/10

بازدید:517

ذاري بخش خودروهاي استيجاري بصورت حجمي به تعداد 41 دستگاه مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:346

قابل توجه ذینفعان و مالکین چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای 413

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:413

اجرای غملیات تثبیت بستر حاجی محله و لحداث دیواره حفاظتی دوقانلو مناقصه یك مرحله‌ای 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/11

بازدید:333

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده شرق استان مازندران مناقصه یك مرحله‌ای 405

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:405

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/10/16

بازدید:393

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای 355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:355

مناقصه خريد ماشين آلات تعميرات ونگهداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي طرح البرز مناقصه یك مرحله‌ای 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/06/14

بازدید:373

« 1 ... 9 10 11 12 13 » صفحه: