سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:365

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:325

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 353

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:353

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:344

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:368

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:398

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:425

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:352

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 336

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:336

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:326

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:381

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:349

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:342

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:358

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:370

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 323

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:323

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:376

ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سردابرود محدوده کلار دشت 250 متر دیوار بتنی مسلح و 900 متر سنگی مناقصه یك مرحله‌ای 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/06

بازدید:357

اجرای عملیات تثبیت بستر در محل سردهنه ولوال کلاردشت مناقصه یك مرحله‌ای 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/24

بازدید:367

احداث سردهنه زراعی توبن نشتارود مناقصه یك مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/18

بازدید:374

« 1 ... 8 9 10 11 12 » صفحه: