سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:339

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:392

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:404

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:355

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:373

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:382

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:334

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:388

ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سردابرود محدوده کلار دشت 250 متر دیوار بتنی مسلح و 900 متر سنگی مناقصه یك مرحله‌ای 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/06

بازدید:369

اجرای عملیات تثبیت بستر در محل سردهنه ولوال کلاردشت مناقصه یك مرحله‌ای 380

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/24

بازدید:380

احداث سردهنه زراعی توبن نشتارود مناقصه یك مرحله‌ای 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/18

بازدید:386

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/17

بازدید:403

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/08

بازدید:357

اجرای عملیات مرمت و بازسازی سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/09/01

بازدید:367

اجرای عملیات کانالهای اصلی24 cو c25 و سازه های وابسته شبکه البرز مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای مازندران 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:282

« 1 ... 8 9 10 11 12 » صفحه: