شنبه, 10 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه نکارود دفتر قراردادها و فنی 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:500

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی و کانال آب یلسراتوبن نشتارود دفتر قراردادها و فنی 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:489

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان سارو بهشهر دفتر قراردادها و فنی 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:499

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی رود پشت ( رودی ) تنکابن دفتر قراردادها و فنی 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:397

اجرای عملیات تجهیز چاه زراعی وزوار گلوگاه دفتر قراردادها و فنی 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:339

اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ گتاب بابل دفتر قراردادها و فنی 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:406

اجرای عملیات ساماندهی رودخانه ها ، دیوار حفاظتی چپی قائمشهر دفتر قراردادها و فنی 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:453

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه سردآبرود دفتر قراردادها و فنی 509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:509

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی ( بتنی مسلح ) رودخانه صفا رود رامسر دفتر قراردادها و فنی 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:484

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی هردآبرود کاظم رود عباس آباد دفتر قراردادها و فنی 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:410

مطالعات مرمت و بازسازی آب بندانه های استان بخش 2 دفتر قراردادها و فنی 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:538

اجرای عملیات مرمت و بازسازی نهر زراعی ورزا رود نظام آباد آمل دفتر قراردادها و فنی 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:356

اجرای عملیات بازسازی و مجاری آبی ( منطقه ادرو توسعه ) کیاسر دفتر قراردادها و فنی 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:344

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی آب شورمک رامسر دفتر قراردادها و فنی 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:386

مطالعات اثرات زیست محیطی طرح احداث سد مخزنی سجادرود دفتر قراردادها و فنی 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:354

اجرای عملیات حفاری و تجهیز چاه زراعی جمال کلاسیمرغ دفتر قراردادها و فنی 485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:485

خدمات مهندسی نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی از مسیر رودخانه تجن دفتر قراردادها و فنی 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:444

اجرای عملیات مرمت و بهسازی فاز یک آب بندان کمانگر کلا دابو شهرستان آمل دفتر قراردادها و فنی 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:272

اجرای عملیات مرمت و بهسازی آب بندان علوی کلا شهرستان محمودآباد دفتر قراردادها و فنی 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:289

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان آیش غرب نور دفتر قراردادها و فنی 381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:381

« 1 ... 10 11 12 13 ... 14 16 » صفحه: