جمعه, 3 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
قابل توجه ذینفعان و مالکین چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/15

بازدید:428

اجرای غملیات تثبیت بستر حاجی محله و لحداث دیواره حفاظتی دوقانلو مناقصه یك مرحله‌ای 337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/11

بازدید:337

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده شرق استان مازندران مناقصه یك مرحله‌ای 408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:408

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/10/16

بازدید:399

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:358

مناقصه خريد ماشين آلات تعميرات ونگهداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي طرح البرز مناقصه یك مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/06/14

بازدید:376

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرا وتامین مالی پروژه کانال انتقال آب چالوس مناقصه یك مرحله‌ای 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/06

بازدید:474

واگذاری بخش خودروهای استیجاری بصورت جمعی مناقصه یك مرحله‌ای 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/07

بازدید:357

آگهی دعوت از مالکین چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری تا پایان سال 1385 برای تحویل سوخت چاه مناقصه یك مرحله‌ای 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/05/03

بازدید:453

اجرای عملیات تکمیل سردهنه زراعی برما – زروم شهرستان نکا مناقصه یك مرحله‌ای 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/30

بازدید:334

فراخوان نخست اجرای عملیات احداث نهر رودخانه در بصرا رود مناقصه یك مرحله‌ای 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/25

بازدید:320

اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:388

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:345

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:373

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:361

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:389

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:417

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:447

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:376

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:357

« 1 ... 9 10 11 12 13 » صفحه: