یکشنبه, 3 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:302

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:241

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:245

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی هوشمند 2 و 3 اینچ بر روی چاه های دیزلی ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:233

فروش دستگاه خودرو سواری وانت مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:257

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/25

بازدید:216

احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/14

بازدید:261

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 11923 مترمربع واقع در کیاکلا روبروی اداره جهاد کشاورزی محوطه مخزن آبرسانی کیاکلا به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:239

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 13000 متر مربع واقع در بابل جاده گنج افروز مجاورت بیمارستان آیت ا ... روحانی محوطه امور منابع آب بابل و بابلسر به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده . مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/26

بازدید:215

طرح تفریحی ، گردشگری سد سنبل رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:264

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پرورش سد برنجستانک ـ شهرستان سوادکوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:251

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد شهید رجایی شهرستان ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:242

اجرا و تامین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالا دست سد گلورد ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:222

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 7 دستگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:240

واگذاری انجام امور مربوط به قرائت ادوات آب و هواشناسی ، اندازه گیری و نمونه برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/29

بازدید:227

طرح تفریحی توریستی و پرورش ماهی آببندان پنبه زار کتی شهرستان ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:239

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد البرز شهرستان بابل مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:210

تکمیل پروژه تثبیت بستر و دیوار حفاظتی دوقانلو شهرستان نکا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/29

بازدید:286

اجرا و تامین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالا دست سد گلورد ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/29

بازدید:223

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد عباس آباد شهرستان بهشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/04

بازدید:238

« 1 2 3 4 5 ... 6 11 » صفحه: