جمعه, 24 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی سد میجران و تجهیزات نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:146

آگهی فراخوان تامین مالی احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه طرح آبرسانی به مرزن آباد چالوس و نوشهر ارزیابی روابط عمومی 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:191

آگهی فراخوان مناقصه احداث سردهنه زراعی و مرمت و بازسازی آببندان بند پی غربی بابل و....... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:167

آگهی سرمایه گذاری و بهره برداری ظرفیت های تفریحی و توریستی سد انحرافی سردابرود و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:244

ابلاغ رای آقای مازیار مهدوی روابط عمومی 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:190

آگهی فراخوان مناقصه خط انتقال آب از چشمه چرات به شهر آلاشت مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:212

آگهی فراخوان مناقصه جهت خرید لاستیک و تجهیزات برای سد های لاستیکی فرح آباد ، سرخرود و پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/04

بازدید:168

خرید لوله فولادی برای طرح آبرسانی به شهرهای مرزن اباد ، چالوس و نوشهر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:174

آگهی مناقصه خرید مربوط به 4 سد لاستیکی فرح آباد ،سرخرود،لاریم ، پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:176

ش زمین های پلنگ چال ،بابل روستای جنید سار ی روستای ولشکلا، کیاکلا و ساری روستای آکن مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 405

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:405

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:186

آگهی فراخوان بسته هراز برای سرمایه گذاری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:215

حد بستر حریم و بستر رودخانه چهاردانگه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:178

حد بستر حریم و بستر رودخانه زارم رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:152

حد بستر حریم و بستر رودخانه دارابکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:147

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:147

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:149

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:149

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:134

آگهی تجدید فراخوان طیب محله تنکابن ،گرگ رود تنکابن ،آببندان خرودن کلابابل وچله بن چهاردانگه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:156

« 1 2 3 4 5 ... 6 16 » صفحه: