شنبه, 27 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:185

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:414

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:212

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:232

فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 322

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:322

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:251

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:256

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی هوشمند 2 و 3 اینچ بر روی چاه های دیزلی ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:244

فروش دستگاه خودرو سواری وانت مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:268

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/25

بازدید:226

احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 276

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/14

بازدید:276

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 11923 مترمربع واقع در کیاکلا روبروی اداره جهاد کشاورزی محوطه مخزن آبرسانی کیاکلا به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:250

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 13000 متر مربع واقع در بابل جاده گنج افروز مجاورت بیمارستان آیت ا ... روحانی محوطه امور منابع آب بابل و بابلسر به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده . مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/26

بازدید:227

طرح تفریحی ، گردشگری سد سنبل رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:278

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پرورش سد برنجستانک ـ شهرستان سوادکوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:260

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد شهید رجایی شهرستان ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:252

اجرا و تامین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالا دست سد گلورد ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:233

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 7 دستگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:251

واگذاری انجام امور مربوط به قرائت ادوات آب و هواشناسی ، اندازه گیری و نمونه برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/29

بازدید:237

طرح تفریحی توریستی و پرورش ماهی آببندان پنبه زار کتی شهرستان ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:250

« 1 2 3 4 5 ... 6 11 » صفحه: