سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:274

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 628

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:628

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:302

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:207

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:298

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:195

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:428

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:225

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:244

فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:337

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:263

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:266

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی هوشمند 2 و 3 اینچ بر روی چاه های دیزلی ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:255

فروش دستگاه خودرو سواری وانت مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:278

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/25

بازدید:238

احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/14

بازدید:287

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 11923 مترمربع واقع در کیاکلا روبروی اداره جهاد کشاورزی محوطه مخزن آبرسانی کیاکلا به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:263

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 13000 متر مربع واقع در بابل جاده گنج افروز مجاورت بیمارستان آیت ا ... روحانی محوطه امور منابع آب بابل و بابلسر به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده . مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/26

بازدید:241

طرح تفریحی ، گردشگری سد سنبل رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:287

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پرورش سد برنجستانک ـ شهرستان سوادکوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:272

« 1 2 3 4 5 ... 6 12 » صفحه: