سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:289

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:250

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:270

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:221

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:258

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 372

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:372

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:263

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 224

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:224

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:513

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:456

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:385

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:289

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 638

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:638

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 322

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:322

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:217

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:311

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:208

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:444

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:236

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:262

« 1 2 3 4 5 ... 6 12 » صفحه: