شنبه, 10 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:217

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:214

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:156

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:239

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:250

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:113

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:128

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:105

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:112

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:391

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:124

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:183

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:256

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:169

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:158

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:188

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:173

تهیه و تامین 47 دستگاه خودرو با راننده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:160

آگهی مناقصه 10 دستگاه خودرو سواری بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:158

آگهی مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:177

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 16 » صفحه: