جمعه, 30 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 380

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:380

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:268

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:227

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 520

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:520

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:457

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:391

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:292

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 645

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:645

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:329

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:221

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:318

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:216

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:448

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:243

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:268

فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 379

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:379

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:282

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:295

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی هوشمند 2 و 3 اینچ بر روی چاه های دیزلی ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:274

فروش دستگاه خودرو سواری وانت مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:295

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 13 » صفحه: