دوشنبه, 27 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:273

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:449

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:245

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 752

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:752

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 726

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:726

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:364

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:220

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:241

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:233

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:321

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:279

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:289

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:238

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:275

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 396

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:396

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:279

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:237

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 536

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:536

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:466

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:408

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه: