سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:368

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 276

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:276

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:286

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی هوشمند 2 و 3 اینچ بر روی چاه های دیزلی ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:268

فروش دستگاه خودرو سواری وانت مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:289

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/25

بازدید:254

احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/14

بازدید:298

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 11923 مترمربع واقع در کیاکلا روبروی اداره جهاد کشاورزی محوطه مخزن آبرسانی کیاکلا به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:278

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 13000 متر مربع واقع در بابل جاده گنج افروز مجاورت بیمارستان آیت ا ... روحانی محوطه امور منابع آب بابل و بابلسر به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده . مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/26

بازدید:254

طرح تفریحی ، گردشگری سد سنبل رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 301

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:301

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پرورش سد برنجستانک ـ شهرستان سوادکوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:282

حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد شهید رجایی شهرستان ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:279

اجرا و تامین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالا دست سد گلورد ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:253

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 7 دستگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:274

واگذاری انجام امور مربوط به قرائت ادوات آب و هواشناسی ، اندازه گیری و نمونه برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/29

بازدید:262

طرح تفریحی توریستی و پرورش ماهی آببندان پنبه زار کتی شهرستان ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:272

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد البرز شهرستان بابل مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:245

تکمیل پروژه تثبیت بستر و دیوار حفاظتی دوقانلو شهرستان نکا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/29

بازدید:321

اجرا و تامین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالا دست سد گلورد ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/29

بازدید:258

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد عباس آباد شهرستان بهشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/04

بازدید:272

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 12 » صفحه: