جمعه, 24 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:295

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:193

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:244

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:186

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 309

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:309

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:287

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:239

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:311

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:324

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:192

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:208

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:203

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:192

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:489

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:205

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:271

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:349

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:241

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:227

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:261

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 16 » صفحه: