سه‌شنبه, 1 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
محرم
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انتخاب سرمایه گذار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 418

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:418

فراخوان پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه و مرمت و بازسازی آببندانها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/28

بازدید:366

فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/26

بازدید:374

تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 307

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:307

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری محدوده مقام مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:416

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 692

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:692

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:466

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:416

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:354

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:313

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:424

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:358

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:333

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 308

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:308

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:420

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:585

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:408

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 916

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:916

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 993

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:993

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 543

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:543

« 1 ... 5 6 7 8 ... 9 16 » صفحه: