چهارشنبه, 29 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری حق انتفاع از فشار آب سد برای تولید برق مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/11

بازدید:458

اجرای عملیات نواحی عمرانی (V-IV-I) ـ2 الف شبکه آبیاری و زهکشی گلورد ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/11

بازدید:486

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی پکیج فیلتر شنی افقی با کلیه تجهیزات مکانیکی ، برقی و ابزار دقیق تصفیه خانه موقت شماره 2 شهرهای گروه الف ارزیابی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران 1394/08/05 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/08

بازدید:445

احداث نیروگاه برقابی سدالبرز، تامین مالی و بهره برداری و فروش برق و پرداخت حق انتفاع فشار آب به کارفرما ،توسط بخش خصوصی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 1394/05/26 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/28

بازدید:595

فروش زمین و ساختمان بصورت یکجا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 1394/05/03 441

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/28

بازدید:441

عملیات اجرای احداث تصفیه خانه وخط انتقال و ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی چهارده روستای حاشیه سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 1394/03/17 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/28

بازدید:561

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان خوش نشان ساری دفتر قراردادها و فنی 503

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:503

اجرای عملیات برق رسانی به آب بندان چوکلا شهرستان میاندرود دفتر قراردادها و فنی 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:409

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی جمشید آباد تنکابن دفتر قراردادها و فنی 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:366

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی جمشید آباد تنکابن دفتر قراردادها و فنی 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:347

اجرای عملیات احداث سیفون معلم کلا شهرستان ساری دفتر قراردادها و فنی 359

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:359

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان افرا شهرستان قائمشهر دفتر قراردادها و فنی 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:347

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه نکارود دفتر قراردادها و فنی 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:447

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی و کانال آب یلسراتوبن نشتارود دفتر قراردادها و فنی 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:431

اجرای عملیات مرمت و بازسازی آب بندان سارو بهشهر دفتر قراردادها و فنی 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:425

اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی رود پشت ( رودی ) تنکابن دفتر قراردادها و فنی 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:352

اجرای عملیات تجهیز چاه زراعی وزوار گلوگاه دفتر قراردادها و فنی 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:296

اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ گتاب بابل دفتر قراردادها و فنی 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:356

اجرای عملیات ساماندهی رودخانه ها ، دیوار حفاظتی چپی قائمشهر دفتر قراردادها و فنی 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:363

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه سردآبرود دفتر قراردادها و فنی 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:444

« 1 ... 7 8 9 10 ... 11 14 » صفحه: