چهارشنبه, 28 شهریور 1397

 

 

نقشه راه پروژه اطلاع رسانی طرح احیاء و تعادل بخشی در مازندران در دشت بهشهر – گلوگاه عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: با اجرای پروژه اطلاع رسانی در شرق مازندران بیش از 15000 نفر از بهره برداران بخصوص کشاورزان به طور مستقیم در مورد حفاظت و بهره برداری از منابع آب آموزش خواهند دید.  

 

در این طرح که با اولویت اجرای پروژه اطلاع رسانی و آموزش در دشت پایلوت بهشهر – گلوگاه اجرا می شود اهداف، برنامه ها، پروژه ها و نتایج اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی برای ذینفعان و ذی مدخلان بخصوص کشاورزان تشریح و نحوه مشارکت آنها تبیین می گردد.

 

در جلسه هم اندیشی که درخصوص اجرای هرچه بهتر این پروژه و با حضور عوامل اجرایی، مدیریت و کارشناسان امور منابع آب بهشهر، نکا و گلوگاه برگزار شد، نقشه راه اجرایی طرح مورد واکاوی و بازنگری قرار گرفت و مقرر شد با استفاده از همه ظرفیتها، تصمیمات جدی اتخاذ و عملیاتی شود.

منبع خبر: