چهارشنبه, 28 شهریور 1397

 

 

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی 20 مهرماه سال جاری در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می گردد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی با محورهای ویژه: احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، روشهای نوین برای مقابله با تهدیدات ناشی از بحران آب و انتقال آب بین حوضه ای، 20 مهرماه سال جاری در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می گردد.

پورتال همایش: http://2wrmc.sanru.ac.ir/fa/

منبع خبر: