چهارشنبه, 28 شهریور 1397

 

 

تأکید شورای حفاظت شهرستان محمودآباد بر ذخیره‌سازی آب در آب‌بندان ها

معاون فرماندار محمودآباد در جلسه شورای حفاظت منابع آب آن شهرستان بر ذخیره سازی آب در آب‌بندان های شهرستان تأکید کرد.  

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای مازندران، آقای محمدی، معاون فرماندار محمودآباد با اشاره به وجود 84 قطعه آب‌بندان در شهرستان محمودآباد و نقش آنها در تأمین آب زراعی شهرستان از کشاورزان و متولیان امر خواست هرچه سریعتر نسبت به آبگیری آب‌بندان ها اقدام نمایند تا در فصل زراعی با کمبود آب مواجه نشوند.

محمدی با بیان اینکه تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز در منطقه بیش از ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی است و هر سال شاهد افزایش تعداد چاه‌ها و اضافه برداشت در سطح شهرستان هستیم، تأکید کرد چاه‌های مجاز باید برای اضافه برداشت به کنتور هوشمند مجهز شوند و باید از حفر چاه غیرمجاز نیز جلوگیری شود.

وی نقش آب را در اقتصاد مردم منطقه بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد عمده مردم این شهرستان به امر کشاورزی اشتغال دارند بطوریکه سالانه در بخش کشاورزی بیش از 220 میلیون مترمکعب آب به مصرف می‌رسد که باید با توجه به افزایش روزافزون تقاضا علاوه بر اقدامات سازه‌ای برای مدیریت تأمین، راهکارهای مناسبی را در بخش کشاورزی بکار بگیریم تا شهرستان با چالش جدی در این بخش مواجه نشود.

ایشان در پایان با قدردانی از تلاش امور منابع آب در امر مستقیم توزیع آب در فصل زراعی گذشته خواستار تسریع در احداث سد هراز برای تأمین آب شرب و کشاورزی دشت بزرگ هراز ازجمله محمودآباد شد.

 

منبع خبر: