جمعه, 25 آبان 1397

 

 

موسوی: با اجرای مجتمع شماره 2 ، آب مورد نیاز 520 هزار نفر از جمعیت شهرستان های نوشهر، چالوس تامین می شود.

آقای مهندس سید جمال موسوی، معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران، گفت: با اجرای مجتمع شماره 2 طرح جامع آب استان، آب مورد نیاز 520 هزار نفر از جمعیت شهرهای نوشهر، چالوس، مرزن آباد، هچی رود و 129 روستای منطقه تامین می شود.  

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران در حاشیه آئین کلنگ زنی این طرح مهم گفت: از جمعیت 520 هزار نفرِ این طرح، 322 هزار نفر ساکن و مابقی شناور بوده، که برای تامین آب شرب مورد نیاز این مناطق 29 میلیون متر مکعب آب در نظر گرفته شده است.

 

موسوی، منبع تامین آب شرب این مناطق را رودخانه چالوس بیان کرد و گفت: با اجرای یک بند انحرافی و اجرای خط انتقال به طول 135 کیلومتر و اجرای یک تصفیه خانه به ظرفیت 1500 متر مکعب مشکلات کمبود آب این مناطق برطرف می شود.

 

وی در پایان با برشمردن ویژگی این طرح از جمله احداث مخازن به ظرفیت 54000 متر مکعب و اجرای نیروگاه برقابی به ظرفیت 2 / 3 متر مکعب، هزینه کل این طرح را 3000 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود در بودجه مصوب سال 96 مبلغ 280 میلیارد ریال برای این طرح در نظر گرفته شد. 

 

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای مازندران