جمعه, 25 آبان 1397

 

 

میزان برداشت مصالح رودخانه های مازندران از 1300هزار متر مکعب در سال 90 به 136 هزار متر مکعب در سال 95 کاهش یافت.

آقای مهندس چنگیز افشار مدیر دفتر امور مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان این مطلب گفت : برای حفظ مرفولوژی رودخانه در سال های اخیر تلاش شد تا از صدور هر گونه مجوز غیر ضروری برای برداشت شن و ماسه از رودخانه ها خودداری شود.  

 

وی با بیان اینکه استراتژی و سیاست شرکت آب منطقه ای  مازندران در سالهای اخیر هدایت متقاضیان  به سمت مصالح واریزه ای و کوهی است و مصالح مازاد رودخانه ای موجود در گام اول صرف ساماندهی رودخانه می شود، گفت: این اقدام سبب شد تا بستر بسیار از بازده ها در رودخانه های استان که دچار افت شدید شده بودند نسبتا ترمیم شوند.

 

افشار افزود:  این موفقیت در سایه همدلی دستگاه های اجرایی بخصوص دستگاه های متولی صدور مجوز برداشت حاصل شد از سویی با حمایت شواری حفظ حقوق بیت المال استان مراجع قضایی، انتظامی و دستگاه های نظارتی و شهرستان ها از سوی دیگر نیز سبب شد تا میزان برداشت های غیر مجاز نیز بیش از 90 درصد کاهش یابد.

 

مدیر امور مهندسی رودخانه های شرکت آب  منطقه ای مازندران در پایان با تأکید بر ادامه این روند برای حفظ پایداری رودخانه از مردم به ویژه مجاورین رودخانه ها خواست تا در امر جلوگیری ار برداشت های غیر مجاز با گروه های کشت و بازرسی و مأمورین ماده 30 این شرکت همکاری  نمایند.

 

شایان ذکر است در استان مازندران بیش از 120 رشته اصلی رودخانه به طول حدود 7000 کیلومتر وجود دارد که این رودخانه ها نقش کلیدی در تأمین آب کشاورزی، شرب، صنعت و زیست محیطی استان دارند.

منبع خبر: