جمعه, 25 آبان 1397

 

 

قدردانی امور منابع آب نور از دادگاه عمومی چمستان

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای محمد اکبری مدیر امور منابع آب نور؛ با بیان اینکه قضات و مسئولین قضایی دادگاه عمومی چمستان برای حفظ انفال عمومی در بخش رودخانه بسیار جدی بوده و هر ماهه شاهد صدور احکام قضایی متعدد از سوی این دادگاه هستیم از قضات شریف و مسئولین قضایی آن تشکر و قدردانی نمود.  

 

وی همچنین بیان کرد: درآبان ماه سالجاری نیز به جرایم 4 متخلف که اقدام به برداشت غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه را داشتند و یا بستر را به تصرف خویش در آورند رسیدگی و احکام قضایی آنها صادر شد.

اکبری گفت: صدور حکم به رفع تصرف، محکومیت متخلفین به حبس و جزای نقدی؛ موجب حفظ انفال عمومی و کاهش جرایم در این منطقه شده که این اقدام قطعا به هنگام وقوع سیلاب میزان خسارت را به حداقل خواهند رساند.

 

منبع خبر: