شنبه, 3 فروردین 1398

 

دکتر یخکشی:

 

برای جبران عقب ماندگی تاریخی در بخش مهار و انتقال آب در مازندران باید تلاشمان را مضاعف کنیم.

آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی در جلسه معارفه معاونین جدید طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای گفت: برای جبران عقب ماندگی تاریخی در بخش تأمین آب که تاکنون 10 درصد از آب‌های سطحی استان در پشت سدها تنظیم می شود و کمتر از 10 درصد از شبکه آبیاری و زهکشی مدرن شده است، نیازمند انجام کار مضاعف و حمایت همه مدیران و مشارکت مردم خوب استان هستیم.  

وی با بیان اینکه در این استان با وقوع سیل به دلیل عدم مهار با مشکل مواجه می شویم و بهنگام عدم وقوع بارش، استان با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه می گردد افزود: باید زیرساختهای لازم را در بخش آب توسعه دهیم تا بتوانیم خدماتی را که به مردم ارائه می دهیم رضایت مردم را فراهم کند.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اهمیت بخش بهره برداری و حفاظت در مدیریت منابع آب استان گفت: این بخش به جهت حضور در صف اول خدمت رسانی باید علی الرغم محدودیت‌های منابع آب به تقاضای روزافزون متقاضیان پاسخ دهد از سویی باید اموالی که شامل ده‌ها باب سد و صدها کیلومتر شبکه های آبیاری و زهکشی، آبندانها و هزاران پروژه کوچک استانی و زودبازده و همچنین انفالی همانند رودخانه ها و مجاری آبی و بستر منابع آبی که در اختیار این مجموعه قرار دارد را حفظ کند.

ایشان در ادامه با برشمردن جایگاه نیروی انسانی، از مدیران شرکت به عنوان مهم‌ترین سرمایه این مجموعه یاد کرد و تأکید نمود: همه باید همت کنیم از سرمایه های موجود به نحو مطلوب استفاده شود.

یخکشی در پایان برنامه ریزی را به عنوان واحد پردازنده شرکت نام برد و گفت: با نیروهای خوبی که در سالهای اخیر به این مجموعه تزریق شد و همچنین حضور مدیران جدید که با ویژگی‌هایی از جمله تعصب، دلسوزی، توانایی و با دانش می توانند این شرکت را در تحقق اولویت‌های تعیین شده از جمله درآمد و تجهیز منابع مالی، برنامه ریزی و بررسی‌های اقتصادی و IT یاری کنند.

شایان ذکر است در پایان این جلسه از زحمات آقای مهندس امیر هوشنگ پاشا زانوسی معاون سابق حفاظت و بهره برداری شرکت قدردانی و آقایان مهندس سید جمال موسوی به عنوان معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس حیدر داودیان به عنوان معاون طرح و توسعه، مهندس سید مهدی عمادی به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی، مهندس حاجی زاده به عنوان مدیر دفتر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی و مهندس شعیب الله اصغری به عنوان مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت معرفی شدند.

منبع خبر: