شنبه, 3 فروردین 1398

 

 

کارکنان آب منطقه ای مازندران علاوه بر آگاهی از محدودیت های تولید برق با راهکارهای مدیریت مصرف (صرفه جویی) آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: به دلیل کم آبی به ویژه کاهش ذخیره آب در سدها؛ صنعت برق کشور با کاهش تولید مواجه شده و شرکت و کارکنان آن در مصرف برق صرفه جویی بیشتری خواهند نمود.  

 

در همین راستا شرکت آب منطقه ای مازندران با دعوت یکی از کارشناسان صنعت برق استان در دوازدهم خرداد ماه سالجاری کارگاهی را با عنوان مدیریت مصرف در محل نمازخانه شرکت برگزار کرد که همکاران علاوه بر آگاهی از چالش ها و محدودیت تولید برق از جمله محدودیت انتقال در شبکه و همچنین شرایط اقلیمی استان که میزان مصرف در پیک به 3 برابر افزایش می یابد با نحوه مصرف، زمان مصرف تهیه و بکارگیری لوازم برقی در ادارات و منازل بطور کلی با راهکارهای کاهش مصرف برق آشنا شده اند.

شایان ذکر است در این کارگاه حدود 70 نفر از کارکنان شرکت حضور داشتند و مربی به سوالات مطرح شده پاسخ گفت.

منبع خبر: