شنبه, 3 فروردین 1398

 

 

اطلاعیه مهم روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران درخصوص ممنوعیت شنا در دریاچه سدها، کانال های آبیاری و زهکشی و ...

ممنوعیت شنا در تاسیسات آبی استان مازندران  

منبع خبر: