شنبه, 3 فروردین 1398

 

موسوی، معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران:

 

دانش سازگاری با کم آبی را بین مردم ارتقاء دهیم.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای مهندس سید جمال موسوی معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران در جمع مدیران شرکت بهره برداری و توزیع آب استان با اشاره به رویکرد دولت در بخش مدیریت منابع آب یکی از تکالیف مهم آن شرکت را ارتقاء دانش مردم بویژه کشاورزان در زمینه سازگاری با کم آبی برشمرد.  

 

موسوی با تشریح فرایند نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی بخش آب و سیر تحول مدیریت از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و مصرف اعمال مدیریت یکپارچه مدیریت منابع آب را امری ضروری برشمرد و تاکید کرد: امروز باید نگرش خود را در این حوزه تغییر دهیم.

معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران از آمار به عنوان یک سرمایه در هر سازمان یاد کرد و گفت: سیستم مدیریتی باید به اطلاعات و آمار دقیق مجهز باشد و ما نیز باید در بخش آب همه تلاش خود را در این زمینه بکار ببریم.

عضو هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران شرکت بهره برداری و توزیع آب را بعنوان همکار مجموعه آب استان برشمرد و بر امر شفاف سازی در تمامی بخش ها تاکید کرد.

در این جلسه آقایان مهندس متاجی مدیرعامل شرکت بهره برداری و پورالشریعه رئیس هیئت مدیره این شرکت ضمن تشریح اقدامات خوب شرکت در امر تقسیم و توزیع آب بویژه نوبت بندی یادآور شدند در شرایط کم آبی امسال با تمهیداتی که اتخاذ شد آب طی چند مرحله به  ته بندها در هریک از دشت ها منتقل شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که نمونه بارز آن انتقال آب سد آیت الله صالحی مازندران به روستای شورکلا جویبار در چند کیلومتری دریاست و این تلاش ها موجب شد تا میزان خسارت که در ابتدای فصل زراعی در حدود 30 هزار هکتار برآورد می شد به کمتر از 6 هزار هکتار تقلیل یابد.

منبع خبر: