یکشنبه, 22 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 1)
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 2)
آیا خدمت مورد نظر شما سریع ، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 3)
تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 4)
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده بصورت حضوری چیست ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 5)
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده چیست ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 6)
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 7)
چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید ؟