شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی شرکت ونوشه
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی شرکت ونوشه
تشریح:

بسمه تعالی

اطلاعیه                                                           اطلاعیه

لیست مورد نیاز نیروهای شرکتی برای آب مازندران

 

نوع شغل

مرکز شرکت

سدشهیدرجایی

ساری

بهشهر

قائمشهر

بابل

آمل

نور

نوشهر

تنکابن

جمع

نگهبان

1

4

1

2

1

2

0

1

0

0

12

ماشین نویس

متصدی دفتری

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

16

خدمات عمومی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

تذکر :

1- متقاضیان الزاماً می بایست حداکثر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باشند

2- نیروهای نگهبان الزاماً میبایست بومی بشرح حوزه فعالیت امور منابع آب  باشند

نگهبان مرکز شرکت و سد شهید رجائی بومی ساری و قائمشهر.

3- از تعداد  8 نفر ماشین نویس ومتصدی دفتری برای مرکز شرکت 3 نفر الزاماً خانم پذیرفته خواهند شد  

4- مدارک مورد نیاز

 مدرک تحصیلی ، کارت پایان خدمت یا معافیت ( برای آقایان ) فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

6- کلیه مقررات اعلام شده از سوی آب منطقه ای در ارتباط با بکارگیری نیروهای شرکت مذکور از سوی این شرکت و یا شرکت برنده مناقصه لازم لاجراء خواهد بود

7- متقاضی درخواست خود را با ذکر نوع شغل و محل خدمت به نماینده این شرکت مستقر در آب منطقه ای تحویل دهند.

8- زمان برگزاری آزمون روز پنج شنبه مورخ 8/4/96 در مرکز شرکت آب منطقه ای ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد

6- متقاضیان حداکثر تا درخواست خود را کتباً تا تاریخ   25/ 3/96 ارائه نمایند .

                               شرکت ونوشه )        

واحد منتشر کننده: دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 545