شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا
مشخصات آگهی
 موضوع: پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا
تشریح:

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: نوبت اول: سه شنبه 11 مهرماه 96 روزنامه بشیر - نوبت دوم: چهارشنبه 12 مهرماه 96 روزنامه دل گپ
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 199