شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
حد بستر و حریم رودخانه ترک رود در غرب استان
مشخصات آگهی
 موضوع: حد بستر و حریم رودخانه ترک رود در غرب استان
تشریح:

 

        وزارت نیرو

    شرکت مدیریت منابع آب ایران

Description: C:دفترحفاظت ومهندسی رودخانهآگهی عمومی 8 رودخانهآگهی نهاییtorkroud..png    شرکت آب منطقه­ای مازندران

 

 

                                                    «اطلاعیه»

این شرکت در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی و نیز ماده 3 آئین­نامه مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و ... مبادرت به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ترک­رود حد فاصل روستای تنگدره غرب شهرستان رامسر تا دریا به طول حدود 4 کیلومتر (مطابق با نقشه کروکی) نموده است. لذا بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم رودخانه یاد شده به امور منابع آب تنکابن، رامسر و عباس­آباد به نشانی تنکابن- میدان هفت تیر- جنب پل جانبازان مراجعه نمایند و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند، می­توانند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خود را به دبیرخانه آن امور به نشانی فوق­الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند.

بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

                      روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه­ ای مازندران

 
واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: شنبه روزنامه فجر خزر 96/12/12
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 84