جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های در دست بهره برداری
عنوان پروژه:  سد خاکی میجران تنکابن
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  تنکابن
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
بدنه سد
نوع سد     : سنگریزه ای ( سنگی ) با هسته بتن آسفالتی
طول تاج   : 186 متر
ارتفاع سد از بستر رودخانه    :   5/54 متر
ارتفاع ازپی   :  5/ 58 متر
حجم مصالح بدنه سد   :  382500 متر مکعب
ضخامت سد در پی       :  حداکثر 220 متر
عرض تاج      : 8 متر
حجم ذخیره :   8 میلیون متر مکعب
حجم قابل تنظیم :   15 میلیون متر مکعب
 
اهداف :
تأمین  آب زراعی منطقه  به میزان  1500 هکتار، توسعه و تقویت  صنعت توریسم و   تأمین آب شرب شهرهای رامسر -کتالم و سادات شهربه میزان 7 میلیون مترمکعب
 
سال بهره برداری  : اسفند 1382
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/09   | بازدید:826