جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های در دست بهره برداری
عنوان پروژه:  سد لاستیکی تنظیمی میاندشت بابلسر
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  در داخل شهر بابلسر
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
نام رودخانه :‌ بابلرود
نوع سد :  لاستیکی‌
طول تاج  : 60 متر ‌
ارتفاع  :  8/2 متر
حجم مخزن :   700 هزار متر مکعب
سطح زیر کشت  : 1100 هکتار
سال بهره برداری  : 1377
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/09   | بازدید:999