جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های آبرسانی
عنوان پروژه:  طرح آبرسانی به شهر بابل، بابلسر ،فریدونکنار، امیرکلا و...
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  شهر بابل، بابلسر ،فریدونکنار، امیرکلا و...
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
نیاز آبی شهر مذکور : 69 میلیون متر مکعب
جمعیت محدوده طرح : 650000 نفر
افق طرح : 1400
محل تامین آب : 36 میلیون متر مکعب از آب زیرزمینی
و33 میلیون از آب سد البرز
مشخصات فنی :
طول خط انتقال :5/73 کیلومتر
مخازن : 51000 متر مکعب  شامل
مخزن 25000 متر مکعبی بابل
مخزن 3000 متر مکعبی امیرکلا
مخزن 8000 متر مکعبی  فریدونکنار
مخزن 2000 متر مکعبی کله بست
مخزن 6000 متر مکعبی بابلسر
مخزن 5000 متر مکعبی بهنمیر
ظرفیت تصفیه خانه : 5/1 متر مکعب در ثانیه
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/10   | بازدید:1085