جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های در دست بهره برداری
عنوان پروژه:  سد لاستیکی تنظیمی عرب خیل بابلسر
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:   6 کیلومتری شرق شهر بابلسر
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:

وقعیت  : 6 کیلومتری شرق  شهر  بابلسر

تالار رودخانه :‌

نوع سد :  لاستیکی‌

طول تاج  : 5 /  45 متر‌

ارتفاع  :  3 متر

سطح زیر کشت  : 1000 هکتار

سال بهره برداری  : 1377

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/09   | بازدید:1223