جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های در دست بهره برداری
عنوان پروژه:  سد خاکی شیاده بابل
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  35 کیلومتری جنوب شهرستان بابل
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
موقعیت  :35 کیلومتری جنوب شهرستان بابل
نام رودخانه  : بزرود و چلیم
نوع سد : خاکی با هسته رسی ‌
طول تاج  : 450 متر ‌
ارتفاع  :  33 متر
حجم مخزن : 5 میلیون متر مکعب
آب  قابل تنظیم  :  8 میلیون متر مکعب
سطح زیر کشت  : 2000 هکتار
سال بهره برداری  : 1378
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/09   | بازدید:801