جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های در دست بهره برداری
عنوان پروژه:  سد خاکی برنجستانک قائمشهر
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  جنوب قائم شهر
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
موقعیت  : جنوب قائم شهر 
نام رودخانه  : آب تیجون ( سر شاخه  تالار)
نوع سد :  خاکی با هسته رسی ‌
طول تاج  : 249 متر ‌
ارتفاع  :  32 متر
حجم مخزن : 3 میلیون متر مکعب
آب  قابل تنظیم  :  9 میلیون متر مکعب
سطح زیر کشت  : 1220 هکتار
سال بهره برداری  :  1373
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/09   | بازدید:1171