جمعه, 23 آذر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های در دست بهره برداری
عنوان پروژه:  سد خاکی سنبل رود بابل
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  10 کیلومتری غرب شیرگاه
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
موقعیت  : 10 کیلومتری غرب شیرگاه
نام رودخانه  : سهمین ( سرشاخه بابلرود)
نوع سد : خاکی با هسته رسی‌
طول تاج  : 889  متر ‌
ارتفاع  :  5/22 متر
حجم مخزن : 2/1 میلیون متر مکعب
آب  قابل تنظیم  : 6/2 میلیون متر مکعب
سطح زیر کشت  : 1100 هکتار
سال بهره برداری  : 1377
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/12/09   | بازدید:1128