جمعه, 3 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان آب منطقه ای مازندران حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب