دوشنبه, 19 آذر 1397

شماره:   1391/04/07
دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار
دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار

گزینش نیرو های پیمانکار

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران طی دستورالعملی به شماره 101 / 6592  مورخ 2 /  3 / 91  کلیه واحد ها ی ستادی و نواحی شرکت را ملزم به رعایت اجرای قانون گزینش نمود همچنین دراین دستورالعمل تأکید شد تا کلیه معاونین و مدیران شرکت نیروهای پیمانکاری که در آن مجموعه در حال انجام وظیفه هستند جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل گزینش به دفتر نمایندگی گزینش معرفی نموده تا ضمن ساماندهی و مشخص شدن آمار این گونه نیروها صلاحیت از سوی  دفتر نمایندگی مذکور تأکید گردد.

علاوه بر این دراین دستورالعمل اشاره شد تشکیل پرونده برای این گونه نیروها هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت در بر نخواهد داشت .

 

 

 

بازدید:4437