دوشنبه, 19 آذر 1397

شماره:   1390/11/05
وظایف تصدی بخش آب
وظایف تصدی بخش آب

وظایف تصدی بخش آب

ساخت بهره برداری ، بازسازی  ، تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به تأمین ، انتقال و توزیع آب کشور (سدها ، نیروگاه های برق آبی و ...) در چارچوب سیاست ها ، برنامه ها و استانداردهای مصوب وزارت نیرو

2 – سرمایه گذاری در سدهای کوچک و تأسیسات انتقال و توزیع آب

3 – بهینه سازی ، بهبود و ارتقای کیفیت بهره برداری ، نگهداری تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب کشور

4 – تهیه و تدوین روش ها و دستورالعمل های فنی ، اجرایی ومدیریتی بنگاهی مورد نیاز در زمینه اجرای فرآیندها ،بهبود عملیات ، ارتقای کیفیت خدمات و فعالیت ها ، رشد بهره وری و رضایتمندی مشترکان در چارچوب ضوابط و استاندارد های وزارت نیرو .

5 – اجرای برنامه ها و طرح های فنی ، فرهنگی ، اجتماعی و آموزش همگانی در خصوص کاهش هدر رفت ، رشد بهره وری و مصرف بهینه منابع آب

6 – اجرای طرح های افزایش پایداری و ایمنی تأسیسات و شبکه ها

7 – ساخت ، تولید و بهبود مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت آب و انجام مطالعات و تحقیقات توسعه ای و کاربردی در آن خصوص.

8 – تحویل آب و ساماندهی امور مشترکین و تأسیسات آبی ، بر اساس ضوابط تعرفه های مصوب.

9 – انجام انواع فعالیت های مهندسی مشاور در کلیه بخش های مربوط

10 – انجام پروژه های تحقیقات پایه و کاربردی در کلیه بخش ها.

11 – پیشنهاد برنامه های توسعه

12 – اجرای طرح ها و پروژه های مصوب در راستای مقابله با پیامد های منفی توسعه در سطح حوضه های آبریز (از قبیل کنترل آلودگی ها ، جلوگیری از پدیده نشست و پیشروی جبهه آب شور ، استفاده از آبهای غیر متعارف و ...)

13 – همکاری در عملیات آبخیز داری و آبخوانداری حوضه های آبریز سدها

14 – تأمین ، صادرات و واردات انواع تجهیزات فنی

15 – اجرای طرح های پهنه بندی و کنترل سیلاب

16 – اجرای طرح های بهره برداری از مصالح رودخانه ای

17 – اجرای طرح های رسوب زدایی مخازن سدها

18 – اجرای طرح های مهندسی سواحل و رودخانه در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب

19 – مطالعه و اجرای طرح های انتقال حوضه به حوضه آب در راستای سیاست های تأمین و جبران کمبود آب حوضه های آبریز کشور

20 – مطالعه و اجرای طرح های شیرین سازی آب

21 – مطالعه و اجرای طرح های باروری ابرها و استحصال آب باران در راستای سیاست های تأمین و جبران کمبود آب حوضه های آبریز کشور

 

 

 

 

 

 

 

بازدید:4374