سه‌شنبه, 24 مهر 1397

استان مازندران با وسعت حدود 4/ 23756 کیلومتر مربع، معادل 46/1 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. این استان درشمال کشور قرار گرفته واز شمال به دریای خزر ، از جنوب به استانهای تهران وسمنان ، از شرق به استان گلستان واز غرب به استان گیلان وقزوین محدود شده است . این استان دارای 16 شهرستان ، 51 مرکز شهری ، 44 بخش ، 113 دهستان و3230 آبادی دارای سکنه است.
  استان مازندران دارای اقلیم معتدل ومرطوب جلگه ای وکوهستانی می باشد. میانگین بارش سالانه در این استان 975 میلی متر ومتوسط دمای استان در قسمت جلگه ای 2/17 درجه سانتیگراد ودر قسمت کوهستانی 10 درجه سانتی گراد بوده است . بازدید:2194