یکشنبه, 16 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:579

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:627

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 555

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:555

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 516

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:516

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:510

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:561

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 574

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:574

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 524

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:524

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:542

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 557

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:557

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:501

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:560

ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سردابرود محدوده کلار دشت 250 متر دیوار بتنی مسلح و 900 متر سنگی مناقصه یك مرحله‌ای 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/06

بازدید:548

اجرای عملیات تثبیت بستر در محل سردهنه ولوال کلاردشت مناقصه یك مرحله‌ای 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/24

بازدید:546

احداث سردهنه زراعی توبن نشتارود مناقصه یك مرحله‌ای 557

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/18

بازدید:557

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 578

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/17

بازدید:578

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 531

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/08

بازدید:531

اجرای عملیات مرمت و بازسازی سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای 554

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/09/01

بازدید:554

اجرای عملیات کانالهای اصلی24 cو c25 و سازه های وابسته شبکه البرز مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای مازندران 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:450

« 1 ... 12 13 14 15 16 » صفحه: