یکشنبه, 16 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجدید فراخوان آببندان پنبه زارکتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/28

بازدید:211

گهی فراخوان آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری ، دیوار حفاظتی رودخانه تالار مقابل مدرسه الازهرا و دیوار حفاظتی رودخانه تالار شهرداری زیرآب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/26

بازدید:174

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/14

بازدید:177

آگهی فراخوان تهیه مصالح خرید ساخت و حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آبرسانی 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:190

تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:176

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:201

اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمکعبی باغ کرمانی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب شهر ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:197

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:266

آگهی خرید میله گردٰ خرید لوله فولادی ؛خرید شیر الات و اتصالات طرح آبرسانی ساری و تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی استیجاری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:189

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:305

آگهی اجاره بستر رودخانه صفا رود رامسر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:222

آگهی تجدید مناقصه احداث دیوار حفاظتی طیب محله تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:189

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی شبکه تجن ( بخش سوم) ساحل چپ تجن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:188

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آب پروری آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:204

آگهی فراخوان 47 دستگاه خودرو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:196

آگهی مربوط به مناقصه خرید میله گرد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:167

آگهی شناسایی پیمانکاران برای احداث سردهنه زراعی نجارکلا، خضر تیره ، عالم کلا و مرمت و بازسازی آب ببندان شیاده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:194

آگهی مناقصه خرید لوله فولادی مربوط به طرح آبرسانی نکا، بهشهر و گلوگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:173

آگهی مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه خودروی سواری با راننده ، واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی و واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:168

آگهی فراخوان احداث سد انحرافی و سردهنه های اصلی شبکه هراز ، بند پی شرقی بابل ، سردهنه و کانال آبرسانی کردآباد زیراب و دیوار حفاظتی شیرگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:206

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: