یکشنبه, 16 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:266

آگهی مناقصه خرید شرآلات و اتصالات طرح ابرسانی ساری و لوله فولادی به قطر 1000 و 4000 متر با پوشش داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:188

آگهی فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی سد میجران و تجهیزات نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:189

آگهی فراخوان تامین مالی احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه طرح آبرسانی به مرزن آباد چالوس و نوشهر ارزیابی روابط عمومی 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:230

آگهی فراخوان مناقصه احداث سردهنه زراعی و مرمت و بازسازی آببندان بند پی غربی بابل و....... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:206

آگهی سرمایه گذاری و بهره برداری ظرفیت های تفریحی و توریستی سد انحرافی سردابرود و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:285

ابلاغ رای آقای مازیار مهدوی روابط عمومی 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:235

آگهی فراخوان مناقصه خط انتقال آب از چشمه چرات به شهر آلاشت مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:260

آگهی فراخوان مناقصه جهت خرید لاستیک و تجهیزات برای سد های لاستیکی فرح آباد ، سرخرود و پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/04

بازدید:208

خرید لوله فولادی برای طرح آبرسانی به شهرهای مرزن اباد ، چالوس و نوشهر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:215

آگهی مناقصه خرید مربوط به 4 سد لاستیکی فرح آباد ،سرخرود،لاریم ، پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:218

ش زمین های پلنگ چال ،بابل روستای جنید سار ی روستای ولشکلا، کیاکلا و ساری روستای آکن مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:463

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:230

آگهی فراخوان بسته هراز برای سرمایه گذاری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:257

حد بستر حریم و بستر رودخانه چهاردانگه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:216

حد بستر حریم و بستر رودخانه زارم رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:194

حد بستر حریم و بستر رودخانه دارابکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:189

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:185

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:195

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:195

« 1 2 3 4 5 ... 6 16 » صفحه: