یکشنبه, 16 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:176

آگهی تجدید فراخوان طیب محله تنکابن ،گرگ رود تنکابن ،آببندان خرودن کلابابل وچله بن چهاردانگه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:202

آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:345

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:240

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:292

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:229

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:363

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:329

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 288

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:288

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:362

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:375

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:249

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:272

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:278

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:255

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:560

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:263

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:341

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:421

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:292

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 16 » صفحه: