چهارشنبه, 7 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته پدافند
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 1)
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 2)
آیا خدمت مورد نظر شما سریع ، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 3)
تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 4)
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده بصورت حضوری چیست ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 5)
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده چیست ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 6)
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 7)
چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید ؟