پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته پدافند
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

محمد ابراهیم یخکشی - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
 
 
 
 

 

 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 

تلفن مستقیم: 33348102 - 011

تلفن داخلی: 1212

پست الکترونیک (ایمیل): yakhkeshi@mzrw.ir

 

موسی نامدار بابلی - عضو اصلی هیئت مدیره و جانشین مدیرعامل
 
 

 

 

 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 

تلفن مستقیم: 33347801 - 011

تلفن داخلی: 1218

پست الکترونیک (ایمیل): namdar@mzrw.ir

 

 
علی اصغر احمدی - عضو اصلی هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل
 
 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: همه روزه

تلفن مستقیم: 33347801 - 011

تلفن داخلی: 1280

پست الکترونیک (ایمیل): Ahmadi@mzrw.ir

 

 
حیدر داودیان - عضو اصلی هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه
 

 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: همه روزه

تلفن مستقیم: 33347801 - 011

تلفن داخلی: 1223

پست الکترونیک (ایمیل): davoodian@mzrw.ir

 
سیروس نیری  - معاون حفاظت و بهره برداری
 
 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: همه روزه

تلفن مستقیم: 33347801 - 011

تلفن داخلی: 1315

پست الکترونیک (ایمیل): nayeri@mzrw.ir

 
قاسم اسلامی افرا - معاون برنامه ریزی
 

 

 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: همه روزه

تلفن مستقیم: 33347801 - 011

تلفن داخلی: 1257

پست الکترونیک (ایمیل): eslami@mzrw.ir

 

سید عباس حسینی میانگله - معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
 

 

 

آدرس: ساری - کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر - شرکت آب منطقه ای مازندران - طبقه سوم

روزهای ملاقات حضوری: همه روزه

تلفن مستقیم: 33347801 - 011

تلفن داخلی: 1206

پست الکترونیک (ایمیل): hosseini@mzrw.ir

 

 

 بازدید:5797
آخرین به روزرسانی: 1399/05/09