پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته پدافند
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

 

راهنمای خدمات قابل ارائه توسط شرکت آب منطقه ای مازندران

 

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

راهنمای خدمت

1- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

  دریافت فایل
2- حفر گمانه آزمایشی   دریافت فایل
3- استقرار و ترخیص دستگاه حفاری   دریافت فایل
4- صدور پروانه حفر چاه به جای چاه   دریافت فایل
5- مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)   دریافت فایل
6- مجوز تغییر قدرت منصوبات   دریافت فایل
7- صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل   دریافت فایل
8- صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی   دریافت فایل
9- صدور مجوز چاه به جای قنات/چاه   دریافت فایل
10- صدور مجوز لایروبی قنات/چاه   دریافت فایل
11- صدور مجوز پیشکاری قنات   دریافت فایل
12- پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه   دریافت فایل
13- صدور مجوز تغییر قطر چاه   دریافت فایل
14- صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه   دریافت فایل
15- برقی کردن چاه   دریافت فایل
16- تغییر شرکت حفاری   دریافت فایل
17- رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی   دریافت فایل
18- درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی   دریافت فایل
19- رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان   دریافت فایل
20- تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی   دریافت فایل
21- صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی   دریافت فایل
22- رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای   دریافت فایل
23- رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب   دریافت فایل
24- رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی   دریافت فایل
25- رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری   دریافت فایل
26- رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور   دریافت فایل
27- بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)   دریافت فایل
28- بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل   دریافت فایل
29- بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)   دریافت فایل
30- بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه   دریافت فایل
31- بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه   دریافت فایل
32- بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه   دریافت فایل
33- بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه   دریافت فایل
34- بررسی درخواست تغییر روش حفاری   دریافت فایل
35- بررسی درخواست صدور پروانه المثنی   دریافت فایل
36- بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات   دریافت فایل
37- بررسی درخواست تمدید مجوز   دریافت فایل
38- تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه   دریافت فایل
39- بررسی درخواست برقی کردن چاه   دریافت فایل
40- صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن   دریافت فایل
41- بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری   دریافت فایل
42- بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری   دریافت فایل
43- بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات   دریافت فایل
44- تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی   دریافت فایل
45- تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی   دریافت فایل
46- بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب   دریافت فایل
47- بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری   دریافت فایل
48- معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها   دریافت فایل
49- بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)   دریافت فایل
50- درخواست آزمایش پمپاژ   دریافت فایل
51- استعلامات   دریافت فایل
52- نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران   دریافت فایل
53- راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی   دریافت فایل
54- تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی   دریافت فایل
55- طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان   دریافت فایل
56- تدوین نظام ناجیان آب   دریافت فایل
57- ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح   دریافت فایل
58- تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب   دریافت فایل

 

  بازدید:2769
آخرین به روزرسانی: 1398/01/29