پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته پدافند
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

چشم انداز شرکت آب منطقه ای مازندران

بیانیه چشم انداز آب استان مازندران:

بخش آب استان با مشارکت مستقیم بخش های  اقتصادی

، فرهنگی ، زیربنایی و  خدماتی در محدوده هر یک از حوضه های آبریز حوزه عمل خود در استان  برای دست یابی به مدیریت یکپارچه آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی و ارتقاء بهر ه وری از منابع آب به گونه ای عمل خواهد کرد که در رعایت حقوق کیله ذی نفعان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی سرآمد کشور باشد.

چشم انداز آب استان مازندران در افق 1412 هجری شمسی:

مازندران در بخش آب با بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه های ارزشمند خود از قبیل نیرو های خلاق و توانمند، تکنولوژی و دانش علمی، استانی پبشرو و پایدار در صنعت آب کشور بوده به گونه ای که آب نقش محوری در ساختار اقتصادی استان به ویژه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی داشته و با حفظ این ماده حیاتی با ساختار مستحکم محیط زیست زاینده و پویا، این استان  نماد صنایع مدرن و پاک در زمینه های مختلف از جمله صنعت بسته بندی آب و نیروگاه های برقابی و همچنین نماد صنعت گردشگری آبی در کشور و منطقه بوده و بهداشت و سلامت اجتماعی شهروندان با بهر ه گیری آب سدها و تصفیه خانه ها و مجمع آبرسانی شهری و روستایی ارتقاء می یابد.

اهداف برنامه 20 ساله شرکت:

الف ـ بخش کشاورزی

ـ افزایش اراضی آبی از 250  هزارهکتار به 400هزارهکتار

ـ تامین آب برای اراضی کشت مجدد از 50 هزار هکتار به 200 هزار هکتار

ـ امکان توسعه بهره برداری از آبهای سطحی از 7 / 2 میلیارد متر مکعب فعلی به 7 / 3 میلیارد

ـ امکان توسعه بهره برداری از آبهای زیزمینی از 2 / 1 میلیارد متر مکعب فعلی به 5 / 1 میلیارد

ـ توسعه شبکه مدرن از 15 هزار هکتار به 200 هزار هکتار

 ـ امکان انتقال آب مازاد از مناطق پر آب غرب به مناطق مرکزی و  شرق استان

ب ـ بخش شرب :

ـ تهیه و اجرای طرح جامع تامین آب شرب استان با استفاده از سد های چند منظوره و مجتمع

 آبرسانی شهر ی و روستای  بجای تامین از آب  زیرزمینی برای جمعیت بیش از 4 میلیون نفر

برای مناطق شهری از  220میلیون به 400 میلیون متر مکعب

برای مناطق روستایی از 50 میلیون به 150 میلیون متر مکعب

ج ـ صنعت ومعدن :

تخصیص بخشی از آب مناسب جهت بسته بندی آب  شرب ( بهر ه برداری از 30  لیتر به 450 لیتر )

ـ افزایش ظرفیت های گردشگری آبی استان از کمتر از 1 میلیون نفر در سال به 5 میلیون نفر با 

ایجاد زیر ساخت مناسب در مجاورت تاسیسات و مجاری آبی

اهم وظایف شرکت:

ـ مسئولیت حاکمیتی کلیه منابع و مجاری آبی (صدور کلیه مجوزها)

ـ به  عنوان دستگاه اجرایی:  مجری طرح های عمرانی در قانون

ـ   به عنوان دستگاه اجرایی: مجری طرح های مهم آبر سانی

                       (مطالعه ، طراحی و اجرا  غالبا به بخش حضوصی واگذار می شود)

ـ  به عنوان دستگاه بهره بردار: از تاسیسات آبی ایجاد شده

       (فعالیت های تصدی گری در امر بهر ه برداری به شرکت ها واگذاری می شود.)

ـ  در قبال سرمایه گذاری های دولتی شرکت بدهکار دولت می شود

چالش های منابع آب:

ـ توزیع نامناسب مکانی :

                                                غرب : منابع > نیاز

                                             مرکزی : منابع = نیاز

                                             شرق : منابع < نیاز

ـ توزیع نامناسب زمانی :

30 درصد منابع آب سطحی در فصل زراعی( بدون مخزن قابل بهر ه برداری است ) (غرب هم مشکل تأمین دارد)

ـ پائین بودن ضریب تنظیم آب سطحی توسط مخازن سدها و آسیب پذیری مدیریت آب در شرایط خشکسالی و کم آبی

ـ پایین بودن سطح شبکه های آبیاری اصلی و فرعی، مدرن (15000 هکتار)

ـ محدودیت های توسعه  بهر ه برداری از  آب زیر زمینی و تهدیدات آن به وسیله شوری دریا و نشست زمین
ـ  تنها دشت ممنوعه در شمال کشور ( دشت نکا ، بهشهر ، گلوگاه و بندر گز)

ـ مشکلات آب شرب به لحاظ  تامین آب و کیفیت در مناطق شهری و روستایی و تهدید انواع آلاینده

ـ آسیب پذیری کیفی و زیست محیطی منابع و مجاری آبی
ـ تعدد و طول رودخانه ها و  مسائل مدیریت رودخانه ها  و سیلاب (120 سر شاخه به طول 4200کیلومتر )
ـ تقاضای استانهای مجاور برای انتقال آب

اهداف:

ـ  تحرک بخشی به پروژه های موجود از طریق تأمین مالی اضافی از ظرفیت های بودجه و نیز شروع مولفه ها و زیر پروژه ها
ـ  رویکرد استفاده از سرمایه گذاری خصوصی
ـ  شروع طرح های جدید  به ویژه سدها
ـ تهیه  طرح های برقابی از بستر طرح های موجود
ـ  مطالعه و تهیه طرح های توسعه گردشگری

سد سازی:

ـ  ظرفیت سد های در دست بهره برداری: 400 میلیون متر مکعب (9درصد حجم اب سطحی)

ـ افق مهار آب های سطحی در استان: 1850 میلیون متر مکعب (41 درصد)

ـ تعداد سد های در دست ساخت: 3 سد

ـ ظرفیت سدهای در دست ساخت: 900 میلیون متر مکعب (20 درصد پتانسیل)

 ـ تعداد سدهای در دست مطالعه: 10 سد

ـ  ظرفیت سدهای در دست مطالعه: 450میلیون متر مکعب (10 درصد)

شبکه آبیاری و زهکشی:

سیاستها و برنامه های آتی  :

 • شبکه آبیاری مدرن موجود : 15 هزار هکتار
 • توسعه شبکه از 15 هزار هکتار به 200 هزار هکتار
 • توسعه شبکه های فرعی
 • ایجاد تشکل های بهره برداری
 •  ایجاد زیر ساخت مدیریت نوین آبیاری
 •  تهیه طرح و پیگیری ایجاد شبکه در پایاب سد های فاقد شبکه

مشکلات  عمده طرحهای عمرانی:

 • کمبود شدید اعتبارات عمرانی
 • عدم سرمایه گذاری در شبکه های 3 و4 استان( 2/4 درصد )
 • افزایش بی رویه بهاء اراضی در منطقه و مشکلات استملاک
 • تنش های اجتماعی در اجرای پروژه های عمرانی
 • محدویت و مشکلات اخذ مجوز از دستگاه ها
 • عدم تناسب  اعتبارات ریالی دولت برای جذب  اعتبارات وام
 • از بانک  جهانی وبانک توسعه اسلامی
 • عدم تخصیص به موقع اعتبارات
 • محدویت قانونی در خصوص حق مهاجرت واز دست دادن شغل
 • تعدد مالکیت در استملاک اراضی (در هر کیلومتر بطور متوسط حدود 10 نفر) 

پیشنهادات:

 • اجرای ساز و کار و صدور مجوز های ماده 56 و ماده 2 قانون تنظیم مقرات بخشی از دولت در استان برای طرح های اولویت دار
 • تسهیل وسریع در صدور مجوز های الزامی برای اجرای طرح های توسعه ای از جمله سد های زارم رود و کسیلیان
 • اختصاص اعتبار بیشتر از مواد 10 و12 حوادثی و پروژه های آبی
 • اختصاص وتقویت اعتبار مطالعاتی برای طرح های زیر ساختی  با توجه به حذف ردیف اعتبار طرح تامین و انتقال از استان ها
 • تاکید  بر مباحث سرمایه گذاری در بخش آب و استفاده از ظرفیت های بودجه

 

 

 

 

 بازدید:1749
آخرین به روزرسانی: 1397/08/30