پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

- حرکت ورزشی در محل کار

آرتروز آرنج -   کتف (شانه) – مچ

- با کمرراست  بر روی صندلی بنشینید سر سینه ها بالا نگاه به روبه رو کف پاها کاملا بر روی زمین استوار باشد دستها صاف وکشیده بر روی زانو قرار گرفته سپس با دست چپ مچ دست راست را گرفته و به سمت کتف دست (مخالف) چپ بالا می آوریم تا جایی که شست دست راست شما با کتف دست چپ مماس شود 15 الی 20  ثانیه مکث سپس به حالت اول بر می گردیم و سپس دست بعد.     این حرکت در حالت ایستاده هم انجام میشود.

فایده این تمرین

موجب کشش و تقویت سر شانه ، ساعد ، آرنج و مچ دست میشود .

درمان

این حرکت درد ناشی از آرتروز در ناحیه شانه ، آرنج را کاهش میدهد.

روی زمین بنشینید پاهای خود را به صورت صاف ومستقیم دراز کنید سپس پای راست خودرا خم کنبد ومچ پای راست را روی زانو پای چپ قرار دهید وسپس به سمت جلو خم شوید و اجازه دهید قسمت فوقانی بدنتان به سمت جلو تا رانها خم شود این حالت را 15 تا 30 ثانیه حفظ کنید و سپس پاها را تغبییر دهید . .

- یکی دیگر از بهترین حرکات ورزشی درمان سیاتیک روی زمین بنشینید و پاها را صاف بکشید بدن‌تان را به سمت جلو خم کنید و اجازه بدهید قسمت بالای بدن به ران پای شما نزدیک شود. با انگشتان دو دست پنجه پاها را بگیرید. ۱۵ الی ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. این حرکت کششی عضلات باسن و عضلات قسمت پایین کمر تقویت می‌کند اگر نمی‌توانید پای‌تان را خم کنید هر دو پا را به حالت کشیده و صاف نگه دارید و این حرکت را انجام دهید.