پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته پدافند
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

مقدمه

توسعه تربیت بدنی و ورزش به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست بخشی از برنامه های توسـعه ملـی بـه شـمار مـی رود. . لذا ورزش در بهبود شاخص های علمی، بهداشتی و فرهنگی هر ادارات موثر مـی باشـد. امـروزه اکثر ادارات و نهادهای دولتی به امر ورزش و تربیت بدنی تاکید ویژه ای دارند، زیرا از یک سو به حفظ و توسعه سلامت جسمی و روانی کارکنان و از سوی دیگر به بهبود معرفی، خوشنامی و گرایش بیشتر به شرکتها و ادارات کمک می کند.

شرح وظایف

 - آگاهی همکاران به جهت توسعه ورزش همگانی

 - تشکیل انجمن های ورزشی با محوریت پهلوانی ، اخلاق مداری  و حفظ آمادگی جسمانی

 - انجام برنامه های ورزش همگانی

- عمومی کردن و علمی نمودن ورزش وبرنامه های ورزشی

- برگزاری دوره آموزشی

رشته های ورزشی  :کوهنوردی، شنا و غواصی، تنیس روی میز، والیبال، هنرهای رزمی ، فوتسال ، شطرنج ، دارت، تیراندازی، آمادگی جسمانی، دو و میدانی و دوچرخه سواری.

 بازدید:66