پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

مدیران عامل سال‌های گذشته شرکت آب منطقه ای مازندران

 

نام: مهندس حساس

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1335

مدت زمان مدیریت: 2 سال

نام: مهندس مهربان

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1337

مدت زمان مدیریت: 1 سال

نام: مهندس داور

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1338

مدت زمان مدیریت: 3 سال

نام: مهندس خورشیدی

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1341

مدت زمان مدیریت: 5 سال

نام: مهندس جنابی

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1346

مدت زمان مدیریت: 1 سال

نام: مهندس صلصالی

عنوان: مدیر امور ناحیه یک مازندران

تاریخ انتصاب: 1347

مدت زمان مدیریت: 10 سال

نام: مهندس فولادی

عنوان: معاون آب منطقه ای شمال در مازندران

تاریخ انتصاب: 1357

مدت زمان مدیریت: 2 سال

نام: مهندس مقصودلو

عنوان: معاون و قائم مقام آب منطقه ای شمال در مازندران

تاریخ انتصاب: 1359

مدت زمان مدیریت: 5 سال

نام: مهندس نوغانی

عنوان: معاون و قائم مقام آب منطقه ای شمال در مازندران

تاریخ انتصاب: 1364

مدت زمان مدیریت: 80 روز

نام: مهندس روشنی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1364

مدت زمان مدیریت: 9 ماه و 18 روز

نام: مهندس رضا حدادیان

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1365

مدت زمان مدیریت: 7 سال و 8 ماه

نام: مهندس جعفر فهیمی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1372

مدت زمان مدیریت: 2 سال و 11 ماه

نام: مهندس سید مرتضی حسینی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان

تاریخ انتصاب: 1375

مدت زمان مدیریت: 2 سال و 7 ماه

نام: مهندس محمد حاج رسولیها

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان

تاریخ انتصاب: 1378

مدت زمان مدیریت: 3 سال و 2 ماه

نام: مهندس پرویز ابراهیمی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان

تاریخ انتصاب: 1381

مدت زمان مدیریت: 3 سال و 2 ماه

نام: مهندس بهنام عباسپور

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1384

مدت زمان مدیریت: 1 سال و 7 ماه

نام: مهندس عزیز الله واحد

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1386

مدت زمان مدیریت: 3 سال و 4 ماه

نام: دکتر رمضان طهماسبی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1389

مدت زمان مدیریت: 2 سال و 10 ماه

نام: مهندس حسین زارع

عنوان: سرپرست آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1392

مدت زمان مدیریت: 2 ماه

نام: دکتر محمدابراهیم یخکشی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1392

مدت زمان مدیریت: ادامه دارد

 بازدید:7060
آخرین به روزرسانی: 1397/08/30