|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

واگذاري بخش خودروهای استيجاري به صورت حجمي -شهریور 93

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

موضوع

واگذاري بخش خودروهای استيجاري به صورت حجمي -شهریور 93

تشریح
شماره
تاریخ درج در سایت  22 / 6 / 93
زمان بازگشايي پاکت ها
تلفن كسب اطلاعات
محل و هزینه تهیه اسناد
نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
مبلغ برآوردی معامله
نوع و مبلغ سپرده
روزنامه استعلام  دیار سبز سه شنبه 17 / 6/ 93  و وارش چهار شنبه 18 / 6 / 93
تاريخ چاپ  17 / 6/ 93    -   18 / 6 / 93
سایت منتشر کننده آگهی
توضيحات

 

 

آگهي  مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزیابی ساده 

 

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت سهامي آب منطقه اي مازندران  به نشاني ساري كيلومتر 3 جاده قائمشهر تلفن 4- 33347801-011

موضوع مناقصه : ( نوع ، كميت و كيفيت كالا ):  واگذاري بخش خودروهای استيجاري به صورت حجمي

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي حساب سيبا بانك ملي به شماره 2175085002008 بنام آب منطقه اي مازندران  به مبلغ  684.756.000 ريال بمدت اعتباری  سه ماهه وقابل تمديد براي سه ماه ديگر

 زمان و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ درج آگهي دوم مناقصه لغايت روز دوشنبه مورخ 24/6/93    امور تداركات و پشتيباني شركت  واقع در طبقه اول تلفن4- 33347801 -0151  داخلي 1087 يا 3347244 -0151 

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه : حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 7/7/93  به دبيرخانه  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران

زمان و محل بازگشائي پيشنهادها  : ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ 8/7/93 طبقه سوم دفتر معاونت مالي و پشتيباني  شركت

مبلغ خريد اسناد :واريز مبلغ 300.000ريال به حساب جاري شماره 2195085009000 سپهربانك صادرات به نام‌آب منطقه اي مازندران

مبلغ برآورد: 13.695.120.000

شرايط مناقصه  :  

1- داشتن تعیین صلاحيت سال 92 و93  در سال جديدارائه تعيين صلاحيت سال 94  از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان مازندران

2- به پيشنهادهاي فاقد امضاء‌، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .


 

آگهي  مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزیابی ساده 

 

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت سهامي آب منطقه اي مازندران  به نشاني ساري كيلومتر 3 جاده قائمشهر تلفن 4- 33347801-011

موضوع مناقصه : ( نوع ، كميت و كيفيت كالا ):  واگذاري بخش خودروهای استيجاري به صورت حجمي

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي حساب سيبا بانك ملي به شماره 2175085002008 بنام آب منطقه اي مازندران  به مبلغ  684.756.000 ريال بمدت اعتباری  سه ماهه وقابل تمديد براي سه ماه ديگر

 زمان و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ درج آگهي دوم مناقصه لغايت روز دوشنبه مورخ 24/6/93    امور تداركات و پشتيباني شركت  واقع در طبقه اول تلفن4- 33347801 -0151  داخلي 1087 يا 3347244 -0151 

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه : حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 7/7/93  به دبيرخانه  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران

زمان و محل بازگشائي پيشنهادها  : ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ 8/7/93 طبقه سوم دفتر معاونت مالي و پشتيباني  شركت

مبلغ خريد اسناد :واريز مبلغ 300.000ريال به حساب جاري شماره 2195085009000 سپهربانك صادرات به نام‌آب منطقه اي مازندران

مبلغ برآورد: 13.695.120.000

شرايط مناقصه  :  

1- داشتن تعیین صلاحيت سال 92 و93  در سال جديدارائه تعيين صلاحيت سال 94  از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان مازندران

2- به پيشنهادهاي فاقد امضاء‌، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .


میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1393/06/22
 1277
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 51
 • بیشترین بازدید همزمان : 303
 • بازدید امروز : 2,265
 • بازدید دیروز : 8,478
 • کل بازدید : 16,758,296
 • آخرین به روزرسانی : 1402/09/15 08:13:28
 • شناسه IP شما : 44.212.94.18

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
 • کدپستی : 4815898643
 • تلفن : 4-01133347801
 • فاکس : 01133347800
 • پست الکترونیکی : info[at]mzrw.ir
 • پیامک : 030007650007574
 • تلفن گویا : 1821