|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت حفاظت و بهره برداری

معاونت حفاظت و بهره برداری

 (1برنامه ریزی فعالیتهای بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی

2) سیاستگذاری و نظارت بر تهیه برنامه ها و نظام های بهره برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و پیگیری اجرای برنامه ها و دستورالعمل ها

3) نظارت بر تهیه و مبادله موافقتنامه های تعمیرات و نگهداری و مرمت بازسازی، پیگیری اعتبارات مربوطه

4) هدایت، راهبری امور بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی واگذارشده به بخش خصوصی

5) سیاستگذار ی و نظارت بر تهیه و تدوین، طراحی و اجرای برنامه های حفاظت و مهندسی رودخانه ها، سواحل و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و تالابها

6) نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن

7) نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط

8) نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آبی

 (9 هدایت، راهبری و نظارت بر اجرای طرح های تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در چارچوب موافقتنامه های ذیربط

10) برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین، مقررات و تعهدات قانونی

11) بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشتها و شبکه های آبیاری مختلف و واگذاری اشتراک های آب و صدور پروانه ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب آئین نامه های مربوطه و مقررات جاری

12) نظارت بر کنترل تعیین میزان حق اشتراک، حقآبه و آب بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت

13) تایید فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین  به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین

(14  آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل، تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت

15) نظارت بر اقدامات لازم در خصوص مکانیزه نمودن امور وصول درآمد و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط

 (16بررسی و اظهار نظر در مورد متقا ضیان خاص و ارائه گزارش مربوطه به مراجع بالادستی

17 ) کنترل و بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار به طور مستمر

18) نظارت مستمر بر عملکرد شرکت های حفاری و بررسی موارد تخلف شرکت های مذکور به منظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی

19) ایجاد هماهنگی های لازم با واحد درآمد و مشترکین جهت وصول هزینه های جبرانی تأمین آب )موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و بند ث تبصره 18 بودجه(  و ارسال اسناد و مدارک لازم به آن واحد

(20  ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده های متقاضیان

21) بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب به منظور آگاهی یافتن از موارد تخلفات احتمالی، تهیه گزارش لازم و ارائه به مسئولین ذیربط

(22  حضور در جلسات فرمانداری ها یا سایر دستگا ههای دولتی شهرستان های زیرمجموعه  به همنظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تبیین مقررات و قوانین جاری

23)  نظارت بر تأمین ملزومات اداری مورد نیاز و تقاضاهای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات

24) بررسی و تأیید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه

 (25تأیید و نظارت برنامه های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر

26)  نظارت برتهیه دستورالعمل و انجام راهنمائی لازم در زمینه حریم و بستر رودخانه و انهار ومسیلها به منابع آب و ادارات تابعه

27) نظارت برعملکرد واحدهای شهرستانی در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب

28) نظارت درانجام امور مربوط به مشترکین آب کشاورزی، صنعت شرب وپرورش ماهی و... و انجام امور مربوطه

29) نظارت بر تهیه برنامه های لازم جهت شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب و پیگیری به منظور رفع آلودگی ها با هماهنگی و همکاری سایر ارگانها درچارچوب ضوابط و مقررات حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی آنها

30) طرح ریزی، هدایت، پیاده سازی وکنترل فعالیت های بهبود به منظور تسهیل در انجام فرایندهای حوزه بهر ه برداری و حفاظت و ایجاد تحول اداری

31)  نظارت و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلندمدت برای فعالیت های حوزه بهر ه برداری و حفاظت براساس جهت گیری ها وخط مشی های کلان شرکت

32) نظارت عالیه بر حسن اجرای تمامی پروژه های طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب

 تاریخ ثبت : 1401/07/28
  آخرین به روزرسانی :
 
 6980
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 44
 • بیشترین بازدید همزمان : 303
 • بازدید امروز : 913
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 18,615,192
 • آخرین به روزرسانی : 1403/04/31 07:49:17
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
 • کدپستی : 4815898643
 • تلفن : 4-01133347801
 • فاکس : 01133347800
 • پست الکترونیکی : info[at]mzrw.ir
 • پیامک : 030007650007574
 • تلفن گویا : 1821