شنبه, 29 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

سومین نشست تخصصی مدیران دفاتر قراردادهای آب منطقه ای سراسر کشور...

به گزارش آب منطقه ای مازندران در این نشست تخصصی که جمعی از مدیران استان از جمله دکتر یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران حضور داشتند آقای دکتر یخکشی در آغاز این نشست...

60 درصد از عملیات اجرایی سد لاریم به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای علیرضا اسماعیلی جویباری مدیر سد لاستیکی شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: تاکنون 60 درصد از عملیات اجرایی سد لاستیکی...

معاون برنامه ریزی آب منطقه ای مازندران:

سند توسعه منابع آب استان بازنگری می شود

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس اسلامی معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به تهیه سند آب استان در سال 97 از بازنگری آن خبر داد.

تکریم از خانواده معظم شهید شمس الدین منصور سمایی درشهرستان چالوس

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، باحضور در منزل شهید شمس الدین منصور سمایی ضمن یاد و خاطره...

کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی

نتایج آراء صادره در تاریخ 1394/07/12

کمیسیون توسعه و مدیریت

خلاصه عملکرد کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای مازندران سال 94