جمعه, 25 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

اتمام و تصویب مطالعات مرحله اول سد مخزنی سجادرود

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، آقای مهندس حیدر داودیان معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران از اتمام و تصویب مطالعات مرحله اول سد مخزنی سجادرود در جنوب...

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران:

با بهره برداری از سد لاستیکی فرح آباد ساری آب مورد نیاز 1200 هکتار...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس حیدر داودیان معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران گفت: با بهره برداری از سد لاستیکی فرح آباد ساری برروی...

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران:

بهسازی و مرمت 33 قطعه آب بندان با هزینه ی 368 میلیارد ریال در سال 96 و 97

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس حیدر داودیان معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران از بهسازی و مرمت 33 قطعه آب بندان در 18 ماه گذشته توسط شرکت آب...

کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی

نتایج آراء صادره در تاریخ 1394/07/12

کمیسیون توسعه و مدیریت

خلاصه عملکرد کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای مازندران سال 94