جمعه, 30 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید لوله فولادی برای طرح آبرسانی به شهرهای مرزن اباد ، چالوس و نوشهر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:8

آگهی مناقصه خرید مربوط به 4 سد لاستیکی فرح آباد ،سرخرود،لاریم ، پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:44

ش زمین های پلنگ چال ،بابل روستای جنید سار ی روستای ولشکلا، کیاکلا و ساری روستای آکن مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:53

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:38

آگهی فراخوان بسته هراز برای سرمایه گذاری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:51

حد بستر حریم و بستر رودخانه چهاردانگه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:28

حد بستر حریم و بستر رودخانه زارم رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:11

حد بستر حریم و بستر رودخانه دارابکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:9

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:10

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:12

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:14

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:9

آگهی تجدید فراخوان طیب محله تنکابن ،گرگ رود تنکابن ،آببندان خرودن کلابابل وچله بن چهاردانگه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:19

آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:96

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:55

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:68

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:49

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:70

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:126

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:70

« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: