دوشنبه, 29 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین اضطراری آب شرب چالوس از آبرفت رودخانه محدوده بند انحرافی چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/25

بازدید:12

آگهی فراخوان مزایده: واگذاری حق انتفاع از فشار آب سد البرز برای تولید برق با احداث نیروگاه برق آبی و اصلاحیه فراخوان مناقصه "عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:33

اجاره مجموعه ورزشی استخرسرپوشیده شامل؛سونای بخار خشک ، جکوزی و استخر کودک با تراس آفتاب اتاق مدیریت و اتاق ماساژ و اتاقک پذیرش و اتاقک کفش داری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:31

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:24

آگهی تجدید مناقصات خدمات بهره برداری نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های ابیاری و زهکشی گلورد و تجن آلیش رود سردابرود و چشمه کیله تالار البرز و هراز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:36

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی خط انتقال 20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی و احداث تصفیه خانه آب شرب ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:46

آگهی تجدید فراخوان آببندان پنبه زارکتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/28

بازدید:35

گهی فراخوان آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری ، دیوار حفاظتی رودخانه تالار مقابل مدرسه الازهرا و دیوار حفاظتی رودخانه تالار شهرداری زیرآب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/26

بازدید:25

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/14

بازدید:36

آگهی فراخوان تهیه مصالح خرید ساخت و حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آبرسانی 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:42

تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:32

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:46

اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمکعبی باغ کرمانی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب شهر ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:51

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:118

آگهی خرید میله گردٰ خرید لوله فولادی ؛خرید شیر الات و اتصالات طرح آبرسانی ساری و تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی استیجاری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:44

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:98

آگهی اجاره بستر رودخانه صفا رود رامسر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:67

آگهی تجدید مناقصه احداث دیوار حفاظتی طیب محله تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:51

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی شبکه تجن ( بخش سوم) ساحل چپ تجن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:66

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آب پروری آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:55

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: