سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:9

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:10

اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمکعبی باغ کرمانی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب شهر ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:19

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:100

آگهی خرید میله گردٰ خرید لوله فولادی ؛خرید شیر الات و اتصالات طرح آبرسانی ساری و تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی استیجاری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:30

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:48

آگهی اجاره بستر رودخانه صفا رود رامسر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:42

آگهی تجدید مناقصه احداث دیوار حفاظتی طیب محله تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:37

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی شبکه تجن ( بخش سوم) ساحل چپ تجن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:52

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آب پروری آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:37

آگهی فراخوان 47 دستگاه خودرو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:36

آگهی مربوط به مناقصه خرید میله گرد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:27

آگهی شناسایی پیمانکاران برای احداث سردهنه زراعی نجارکلا، خضر تیره ، عالم کلا و مرمت و بازسازی آب ببندان شیاده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:41

آگهی مناقصه خرید لوله فولادی مربوط به طرح آبرسانی نکا، بهشهر و گلوگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:29

آگهی مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه خودروی سواری با راننده ، واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی و واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:30

آگهی فراخوان احداث سد انحرافی و سردهنه های اصلی شبکه هراز ، بند پی شرقی بابل ، سردهنه و کانال آبرسانی کردآباد زیراب و دیوار حفاظتی شیرگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:44

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:89

آگهی مناقصه خرید شرآلات و اتصالات طرح ابرسانی ساری و لوله فولادی به قطر 1000 و 4000 متر با پوشش داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:37

آگهی فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی سد میجران و تجهیزات نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:40

آگهی فراخوان تامین مالی احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه طرح آبرسانی به مرزن آباد چالوس و نوشهر ارزیابی روابط عمومی 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:89

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: