سه‌شنبه, 1 اسفند 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انتخاب سرمایه گذار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:21

فراخوان پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه و مرمت و بازسازی آببندانها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/28

بازدید:101

فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/26

بازدید:39

تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:41

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری محدوده مقام مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:104

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:132

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:133

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:127

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:101

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:88

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:129

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:136

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:99

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:74

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:177

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:343

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:111

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 616

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:616

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:218

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:131

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا