پنجشنبه, 3 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت سردار سلیمانی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:18

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری ، دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسراو احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:10

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات عملیات برق رسانی به مخزن 25000 متر مکعبی بهشهر ،مرمت و بازسازی سد انحرافی سگیری ، طولاندره و کشرپلخوار، آبمال ، آکند و بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری غرب استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/11

بازدید:30

آگهی تجدید مناقصات شبکه آبیاری زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:37

آگهی تجدید مناقصه شبکه آبیاری زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:45

آگهی فراخوان مناقصه تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:16

آگهی مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:26

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات دیوار حفاظتی سجادرود سد انحرافی حاجی کلا دیوار حفاظتی نکارود و گیل آباد و... مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:18

آگهی تجدید فراخوان مناقصات اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری تخریب شده در اثر سیلاب رودخانه های غرب و شرق و مرکز استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:17

تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/03

بازدید:41

تامین اضطراری آب شرب شهر چالوس از آبرفت رودخانه محدود بند انحرافی چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/28

بازدید:33

تجمیع فراخوان مناقصه اجرای کف بند تثبیت بستر رودخانه تالار محدوده شهر شیرگاه و ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان بابلسر رودخانه تالار بخش بهنمیر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:24

اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاه‌های هیدرومتری تخریب شده براثر سیلاب رودخانه های شرق استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:19

طراحی و اجرای تونل انحراف سد زارم رود (به روش طرح و ساخت) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:56

اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده نیروگاه برق آبی سد البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/14

بازدید:55

تامین اضطراری آب شرب چالوس از آبرفت رودخانه محدوده بند انحرافی چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/25

بازدید:48

آگهی فراخوان مزایده: واگذاری حق انتفاع از فشار آب سد البرز برای تولید برق با احداث نیروگاه برق آبی و اصلاحیه فراخوان مناقصه "عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:56

اجاره مجموعه ورزشی استخرسرپوشیده شامل؛سونای بخار خشک ، جکوزی و استخر کودک با تراس آفتاب اتاق مدیریت و اتاق ماساژ و اتاقک پذیرش و اتاقک کفش داری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:50

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی روابط عمومی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:63

آگهی تجدید مناقصات خدمات بهره برداری نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های ابیاری و زهکشی گلورد و تجن آلیش رود سردابرود و چشمه کیله تالار البرز و هراز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:73

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: