چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی مناقصه 47 دستگاه خودروی سواری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:23

فراخوان عملیات بتن ریزی حوضچه آرامش و تثبیت بستر پایین دست هتکه مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:25

فراخوان انتخاب سرمایه گذار "طرح تفریحی و توریستی سد البرز" مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 681

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:681

آگهی فراخوان تجمیع مناقصه عملیات بتن ریزی هتکه و آببندان خورشید مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:76

طرح تفریحی و توریستی سد الیمالات مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:145

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:98

مرمت و بهسازی کانال انتقال آب به سردهنه زراعی رکن کلا و ساماندهی و لایروبی در سطح شهر ساری - آکند و ... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:146

در راستای تعیین حدبستر و حریم تالاب میانکاله واقع در استانهای گلستان و مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:107

در راستای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ماشلک در محدوده شهری نوشهر و حد فاصل روستای آببندانک تا دریا به طول 6 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:98

اجرای تکمیل عملیات بهسازی و مرمت آببندان 20 هکتاری زینوند-فازدوم و تجدید ارزیابی کیفی اجرای مخازن تعادلی 1400 و 2500 مترمکعبی و ایستگاه های پمپاژ آب خام طرح آبرسانی به شهرستان سوادکوه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/19

بازدید:84

تهیه و تامین 11 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی و واگذاری حجمی انجام امور مربوط به خدمات پشتیبانی مرکز شرکت و امورات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:86

آگهی فراخوان احداث سردهنه های هلی بن کیاسر،چلی بن کیاسر،اببندان کلاگرسرا فریدونکنار،بالاشیررود تنکابن ،مرزک،قنبرآبادو طیب محله تنکابن ارزیابی کیفی بند انحرافی و تاسیسات آبگیری طرح آبرسانی به مرزن آباد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/01

بازدید:88

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:95

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:90

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:112

آگهی فراخوان اجرای مخازن تعادلی 1400و2500متر مکعبی سوادکوه،مخزن20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی ،تجدید ایستگاههای هیدرومتری ، تثبیت بستر اسماعیل دکتی و احداث سردهنه شیرود تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/12

بازدید:89

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:106

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری ، دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسراو احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:81

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات عملیات برق رسانی به مخزن 25000 متر مکعبی بهشهر ،مرمت و بازسازی سد انحرافی سگیری ، طولاندره و کشرپلخوار، آبمال ، آکند و بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری غرب استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/11

بازدید:116

آگهی تجدید مناقصات شبکه آبیاری زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:114

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: