دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
محرم
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجدید فراخوان مناقصه عملیات بتن ریزی حوضچه آرامش و تثبیت بستر پایین دست هتکه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/25

بازدید:50

واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذر آب برای احداث نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/01

بازدید:140

آگهی مناقصه 47 دستگاه خودروی سواری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:133

فراخوان عملیات بتن ریزی حوضچه آرامش و تثبیت بستر پایین دست هتکه مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:120

فراخوان انتخاب سرمایه گذار "طرح تفریحی و توریستی سد البرز" مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 790

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:790

آگهی فراخوان تجمیع مناقصه عملیات بتن ریزی هتکه و آببندان خورشید مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:176

طرح تفریحی و توریستی سد الیمالات مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:250

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:188

مرمت و بهسازی کانال انتقال آب به سردهنه زراعی رکن کلا و ساماندهی و لایروبی در سطح شهر ساری - آکند و ... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:253

در راستای تعیین حدبستر و حریم تالاب میانکاله واقع در استانهای گلستان و مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:210

در راستای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ماشلک در محدوده شهری نوشهر و حد فاصل روستای آببندانک تا دریا به طول 6 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:215

اجرای تکمیل عملیات بهسازی و مرمت آببندان 20 هکتاری زینوند-فازدوم و تجدید ارزیابی کیفی اجرای مخازن تعادلی 1400 و 2500 مترمکعبی و ایستگاه های پمپاژ آب خام طرح آبرسانی به شهرستان سوادکوه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/19

بازدید:172

تهیه و تامین 11 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی و واگذاری حجمی انجام امور مربوط به خدمات پشتیبانی مرکز شرکت و امورات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:173

آگهی فراخوان احداث سردهنه های هلی بن کیاسر،چلی بن کیاسر،اببندان کلاگرسرا فریدونکنار،بالاشیررود تنکابن ،مرزک،قنبرآبادو طیب محله تنکابن ارزیابی کیفی بند انحرافی و تاسیسات آبگیری طرح آبرسانی به مرزن آباد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/01

بازدید:176

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:186

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:181

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:205

آگهی فراخوان اجرای مخازن تعادلی 1400و2500متر مکعبی سوادکوه،مخزن20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی ،تجدید ایستگاههای هیدرومتری ، تثبیت بستر اسماعیل دکتی و احداث سردهنه شیرود تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/12

بازدید:175

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:191

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری ، دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسراو احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:168

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: