دوشنبه, 29 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
- موضوع مزایده شامل: واگذاری سرمایه گذاری و بهره­برداری از ظرفیت­های تفریحی و توریستی اراضی سدالبرز واقع در شهرستان سوادکوه و حوزه نفوذ شهر شیرگاه به روش BOLT (قرارداد ساخت و تجهیز، بهره­برداری، اجاره و انتقال). مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:132

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین (مرحله سوم) مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:118

آگهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/20

بازدید:95