سه‌شنبه, 26 تیر 1397

 

راهنمای خدمات قابل ارائه توسط شرکت آب منطقه ای مازندران

 

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

راهنمای خدمت

1- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

  دانلود
2- حفر گمانه آزمایشی   دانلود
3- استقرار و ترخیص دستگاه حفاری   دانلود
4- صدور پروانه حفر چاه به جای چاه   دانلود
5- مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)   دانلود
6- مجوز تغییر قدرت منصوبات   دانلود
7- صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل   دانلود
8- صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی   دانلود
9- صدور مجوز چاه به جای قنات/چاه   دانلود
10- صدور مجوز لایروبی قنات/چاه   دانلود
11- صدور مجوز پیشکاری قنات   دانلود
12- پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه   دانلود
13- صدور مجوز تغییر قطر چاه   دانلود
14- صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه   دانلود
15- برقی کردن چاه   دانلود
16- تغییر شرکت حفاری   دانلود
17- رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی   دانلود
18- درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی   دانلود
19- رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان   دانلود
20- تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی   دانلود
21- صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی   دانلود
22- رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای   دانلود
23- رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب   دانلود
24- رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی   دانلود
25- رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری   دانلود
26- رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور   دانلود
27- بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)   دانلود
28- بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل   دانلود
29- بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)   دانلود
30- بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه   دانلود
31- بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه   دانلود
32- بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه   دانلود
33- بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه   دانلود
34- بررسی درخواست تغییر روش حفاری   دانلود
35- بررسی درخواست صدور پروانه المثنی   دانلود
36- بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات   دانلود
37- بررسی درخواست تمدید مجوز   دانلود
38- تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه   دانلود
39- بررسی درخواست برقی کردن چاه   دانلود
40- صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن   دانلود
41- بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری   دانلود
42- بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری   دانلود
43- بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات   دانلود
44- تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی   دانلود
45- تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی   دانلود
46- بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب   دانلود
47- بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری   دانلود
48- معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها   دانلود
49- بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)   دانلود
50- درخواست آزمایش پمپاژ   دانلود
51- استعلامات   دانلود
52- نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران   دانلود
53- راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی   دانلود
54- تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی   دانلود
55- طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان   دانلود
56- تدوین نظام ناجیان آب   دانلود
57- ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح   دانلود
58- تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب   دانلود

 

  بازدید:87
آخرین به روزرسانی: 1397/04/25