یکشنبه, 22 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

راهنمای خدمات قابل ارائه توسط شرکت آب منطقه ای مازندران

 

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

راهنمای خدمت

1- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

  دریافت فایل
2- حفر گمانه آزمایشی   دریافت فایل
3- استقرار و ترخیص دستگاه حفاری   دریافت فایل
4- صدور پروانه حفر چاه به جای چاه   دریافت فایل
5- مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)   دریافت فایل
6- مجوز تغییر قدرت منصوبات   دریافت فایل
7- صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل   دریافت فایل
8- صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی   دریافت فایل
9- صدور مجوز چاه به جای قنات/چاه   دریافت فایل
10- صدور مجوز لایروبی قنات/چاه   دریافت فایل
11- صدور مجوز پیشکاری قنات   دریافت فایل
12- پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه   دریافت فایل
13- صدور مجوز تغییر قطر چاه   دریافت فایل
14- صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه   دریافت فایل
15- برقی کردن چاه   دریافت فایل
16- تغییر شرکت حفاری   دریافت فایل
17- رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی   دریافت فایل
18- درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی   دریافت فایل
19- رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان   دریافت فایل
20- تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی   دریافت فایل
21- صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی   دریافت فایل
22- رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای   دریافت فایل
23- رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب   دریافت فایل
24- رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی   دریافت فایل
25- رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری   دریافت فایل
26- رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور   دریافت فایل
27- بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)   دریافت فایل
28- بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل   دریافت فایل
29- بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)   دریافت فایل
30- بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه   دریافت فایل
31- بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه   دریافت فایل
32- بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه   دریافت فایل
33- بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه   دریافت فایل
34- بررسی درخواست تغییر روش حفاری   دریافت فایل
35- بررسی درخواست صدور پروانه المثنی   دریافت فایل
36- بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات   دریافت فایل
37- بررسی درخواست تمدید مجوز   دریافت فایل
38- تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه   دریافت فایل
39- بررسی درخواست برقی کردن چاه   دریافت فایل
40- صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن   دریافت فایل
41- بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری   دریافت فایل
42- بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری   دریافت فایل
43- بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات   دریافت فایل
44- تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی   دریافت فایل
45- تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی   دریافت فایل
46- بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب   دریافت فایل
47- بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری   دریافت فایل
48- معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها   دریافت فایل
49- بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)   دریافت فایل
50- درخواست آزمایش پمپاژ   دریافت فایل
51- استعلامات   دریافت فایل
52- نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران   دریافت فایل
53- راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی   دریافت فایل
54- تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی   دریافت فایل
55- طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان   دریافت فایل
56- تدوین نظام ناجیان آب   دریافت فایل
57- ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح   دریافت فایل
58- تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب   دریافت فایل

 

  بازدید:2391
آخرین به روزرسانی: 1398/01/29