سه‌شنبه, 1 اسفند 1396


تماس با ما

ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
کد پستی: 4815898643
تلفن : 4 ـ 01133347801
فاکس : 01133347800

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :14
بیشترین بازدید همزمان:100
بازدید امروز :164
بازدید دیروز :1741
کل بازدید :1460083
میانگین بازدید :1327
آخرین به روزرسانی:1396/11/30 11:05:43

- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از شناخت ،مطالعه، توسعه ، حفاظت ،   بهره برداری بهینه از منابع آب ، تولید انرژی برق آبی ، ایجاد، توسعه ، بهره برداری نگهداری از تاسیسات وسازهای آبی (به استثنای تاسیسات وسازه های مربوط به آب وفاضلاب ) وبرق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین ومقررات مربوط وسیاست های وزارت نیرو می باشد
- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از شناخت ،مطالعه، توسعه ، حفاظت ،   بهره برداری بهینه از منابع آب ، تولید انرژی برق آبی ، ایجاد، توسعه ، بهره برداری نگهداری از تاسیسات وسازهای آبی (به استثنای تاسیسات وسازه های مربوط به آب وفاضلاب ) وبرق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین ومقررات مربوط وسیاست های وزارت نیرو می باشد . برای نیل به اهداف ، شرکت با رعایت مقررات وقوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1-انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه وبهره برداری از منابع آب وانرژ ی برق آبی .
2    - تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین آب وانتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری وزهکشی ، آبرسانی به شهرها وصنایع ، پایداری وایمنی سدها ، مهندسی رودخانه وسواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی وتولیدانرژی برق آبی .
3-    بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وسازه های تامین آب ، انتقال آب ، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده ویا واگذار شده.                                                                                                                 
 تبصره – تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل های بهره برداری وتحت مدیریت مرکز ملی راهبری وپایش شبکه سراسری برق کشور (دسپاچینگ) خواهد بود.
4-    بهره برداری ازمنابع آب درچارچوب سیاست ها ،  ضوابط وبرنامه های مصوب وزارت نیرو .
5    -اجرای برنامه ها ومصوبات واموری که وزارت نیرو دراجرای قانون توزیع عادلانه آب وسایر قوانین ومقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه وحفاظت کمی وکیفی ونظارت بر بهره برداری از منابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.
6-کارگزاری وزارت نیرو درتخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف.
7-انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب وتاسیسات آبی وبرق آبی وبه کار بردن روش های جدید علمی وفنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب وانرژی برق آبی و تاسیسات وسازه های وابسته .
8    -واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط درچارچوب قوانین ومقررات ذیربط .
9    -تحویل آب مورد نیاز به مشترکان دربخش های مختلف مصرف براساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط.
10    -خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امورات مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وسازه های آبی وانرژی برق آبی وخدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری وارتقای سطح خدمات.
11    -اخذ هرگونه وام تسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی وپیش فروش اشتراک آب وانرژی برق آبی وسایر روش ها ی تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .
12    - جلب مشارکت مردمی وبخش غیر دولتی دراجرای طرح های توسعه منابع آب ، شبکه های آبیاری وزهکشی ، آبرسانی به صنایع وشهرها ، مهندسی رودخانه وسواحل ، تغذیه مصنوعی وانرژِی برق آبی وبهره برداری ونگهداری از تاسیسات وسازه های آبی وبرق آبی.
13    - همکاری واشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش وبررسی به منظور توسعه علمی ، فنی واقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
 انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی وقوانین ومقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری وبه صرفه وصلاح شرکت  باشد   .

   تبصره – شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری درسایر شرکت ها نمی باشد.بازدید:1877
آخرین به روزرسانی: 1394/07/08

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا